BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena
Tytuł
Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin - próba typologii na przykładzie województwa lubelskiego
Factors which Distinguish Commune Financial Capacity - a Typology on the Example of the Lublin Voivodsip
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 27-35, tab., bibliogr. 4 poz
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Analiza porównawcza, Dochody gminy
District, Budget revenue, Budget expenditures, Comparative analysis, Local revenues
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Autorka przedstawiła wnioski z przeprowadzonych badań nad identyfikacją i waloryzacją czynników różnicujących potencjał finansowy gmin. Pozwoliło to na dokonanie próby typologii gmin na przykładzie 213 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

The purpose of this article is to demonstrate conclusions drawn from the studies conducted by the author on identification and evaluation of factors that distinguish financial capacity of gminas and to suggest a relevant typology. Two criteria concerning the potential of income generation of gminas were used, i.e. the share of revenue from taxes and general subsidies in total income of gminas and two criteria concerning the spending potential, i.e. the share of investment outlays in the total gmina spend and the nature of these expenditure. As a result, 42 types of gmina financial capacity were determined. Using the said typology in the analysis of 213 gminas of the Lublin Voivodship led to the conclusion that there are only 25 types of financial capacity represented in the Lublin Voivodship. The majority of the gminas under analysis cannot develop on the basis of their own financial resources due to strong reliance on state budgetary resources and lack of funds to finance major investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bennett R.3., Public Finance, Public Administration and Spatial Policy, "Political Geography Quaterly", 1986 (Supplement to vol.5), nr 4, s. 119-133.
  2. Bennett R.J., The Geography of Public Finance: Welfare under Fiscal Federalism and Local Government Finance, Methuen, London 1980.
  3. Miszczuk M., Identyfikacja czynników różnicujących potencjał finansowy gmin, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 905, AE, Wrocław 2001, s. 67-72.
  4. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2001, s. 121-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu