BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamica Łukasz
Tytuł
Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej - klaster przemysłowy
The Furniture Industry in the Town of Kalwaria Zebrzydowska - an Industrial Cluster?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 137-150, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Meble, Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy, Rzemiosło
Furniture, Local development, Economic development, Craft
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę spojrzenia na sektor meblarski w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej z perspektywy teorii klastrów gospodarczych.. W pierwszej części omówiono koncepcję rozwoju, z uwzględnieniem problematyki klastrów, a także specyfiki sektora meblarskiego. W dalszej części przedstawiono skróconą historię rozwoju meblarstwa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Część badawczą oparto o wyniki ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw stolarskich i tapicerskich działających na omawianym terenie w drugiej połowie 2001 roku.

In this article, the author discusses the furniture sector in Kalwaria Zebrzydowska from the perspective of economic cluster theory. The analysis is preceded by a review of selected concepts of development, with particular focus on the issue of clusters. The author also presents the historical conditions governing the development of the furniture industry in this area. The research section of the article is based on findings from a survey conducted among carpentry and upholstery firms operating in Kalwaria Zebrzydowska in the second half of 2001. The results show that despite the significant concentration of furniture producers in the Kalwaria Zebrzydowska area, it is premature to speak of the existence of an economic cluster in the full meaning of the term. The interaction among firms operating in the area has unfortunately not led to a significant increase in the effectiveness and competitiveness of companies operating there. Most firms are marked by stagnation, and new technologies have not been implemented at satisfactory levels. The very limited contact with the designer community - considering the proximity of Kraków, a known centre of the arts - impacts upon the general level of design, creating a barrier to introduction of cohesive advertising campaigns. The low level of cooperation in the production process and lack of technological specialisation preclude the realisation of benefits that would result from participation in cooperative links. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Camagni R., Innovation Networks: Spatial Perspectives, R. Camagni (ed.), Belhaven Press, London-New York 1991.
 2. The Furniture Industry in the European Union. CSIL. M i Urno 2001.
 3. Lagendijk A.. The Emergence of Knowledge-oriented Forms of Regional Policy in Europe, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 1999, nr 90.
 4. Lorentzen M., Regional Competitiveness, Localised Learning and Policy, Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and Strategy, Working paper 1999, nr 99-13.
 5. Lundvall B.A., The Learning Economy: Challenges to Economic Theory and Policy, BETA Working Papers, nr 95 14, University Louis Pasteur, Strasbourg 1995.
 6. Newlands D., Competition and Co-operation in Industrial Clusters: The Implications for Public Policy, Paper presented at International RSA Conference „Regional Transitions: European Regions and Challenges of Development Integration and Enlargement". September2001.
 7. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 8. Raines P., The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Po/icy-making, Paper presented at International RSA Conference „Regional Transitions: European Regions and Challenges of Development Integration and Enlargement", September 2001.
 9. Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, „European Planning Studies" 1997. nr 5.
 10. Sachs L, Strategies de l'eco development, Les editions ouvrieres, Paris 1980.
 11. Storper M., Scott A.J., The Geographical Foundations and Social Regulation of Flexible Production Complexes [w:] The Power of Geography, J. Wolch, M. Dear (eds), Allen and Unwin, London 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu