BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Piotr
Tytuł
Obligacje komunalne jako alternatywny sposób zasilania finansowego gmin polskich
Communal Debentures as an Alternative Financial Support for Polish Communes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 62-72, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Finanse lokalne, Obligacje komunalne
District, Local finance, Communal bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor rozpoczął od przedstawienia gminnej gospodarki finansowej, po czym scharakteryzował obligacje komunalne. Na zakończenie wymienił wady i korzyści wynikające z emisji obligacji komunalnych.

Properly functioning local government is assumed to be able to support the activities of its citizens and fulfill their needs. To attain support for the realization of mentioned proceedings, widening and development of the range of actions that concern local community, Polish communes often reach for alternative financial resources, including incomes from the emission of communal debentures. The market of communal debentures in Poland is the subject of constant development. New emitents and new institutions of advisory character appear. There are no communes managed in a modern way where the plans of obligations emission are not discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1998.
 2. Cheroutes M., Finansowanie przez obligacje - doświadczenia zachodnie, "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 3.
 3. Faerber E., Wszystko o obligacjach, WIG-Press, Warszawa 1996.
 4. Hajdys D., Obligacje komunalne jako źródło zasilania budżetów gmin na przykładzie Łodzi, [w.] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnoza i perspektywy, red, S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1997.
 5. Kochański P., Polskie prawo o obligacjach, "Samorząd Terytorialny" 1995 nr 3.
 6. Leksykon samorządu terytorialnego. Red. M. Chmaj, Graf-Punkt, Warszawa 1999.
 7. Litwin R., System obligacji komunalnych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, [w.] Studia ekonomiczno-fìnansowe z działalności samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Poznań 1996.
 8. Młodzianowska J., Namiotkiewicz G., Definicja, funkcje i rodzaje obligacji, "Gmina" 1997 nr 16.
 9. Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorządu terytorialnego Tom II: Zagadnienia finansowo-prawne, Zachodnie Centrum Organizacji, Szczecin-Zielona Góra 1999.
 10. Stec M., Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 11.
 11. Ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie konstytucji, DzU 1990 nr 16, poz. 94.
 12. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU 1990 nr 16, poz. 95.
 13. Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 1994 nr 76, poz. 344.
 14. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity), DzU 2001 nr 120, poz. 1300.
 15. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998 nr 96, poz. 603.
 16. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU 1998 nr 150, poz. 938.
 17. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998 nr 155, poz. 1014.
 18. Ustawa z 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2000 nr 60, poz. 702.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu