BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir
Tytuł
Obligacje samorządowe w gospodarce lokalnej
Local Authority Bonds in the Local Economics
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 73-82, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka lokalna, Obligacje komunalne
Local economy, Communal bonds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor rozpoczął temat od przedstawienia finansowania gospodarki lokalnej obligacjami na rynkach zagranicznych, po czym omówił uregulowania prawne emisji obligacji samorządowych w Polsce. W kolejnym punkcie wymienił specyficzne cechy obligacji samorządowych oraz przedstawił zarówno podmioty nabywające, jak i emitentów polskich obligacji samorządowych. W zakończeniu przedstawił perspektywy obligacji komunalnych.

The meaning of local authority bonds has grown distinctly on world markets in the ninetieth of XX century. In general smallest risk is tied with investing in bonds than with buying other kinds of securities. Fast development of this financial instrument on foreign markets was made because of tax encouragements. Also in Poland local authority bonds has been used by local governments. However they were sold in unpublic issues, by big subjects mainly. They were purchased first of all by big enterprises and banks. Accumulated funds were used mainly to develop transport systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Liberalizacja emisji. Obligacje w świetle zmian ustawowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001 nr 11, s. 16-17.
 2. Baran T., Smardzewski K., Zawiła-Niedźwiecki J., Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 7-8, s. 15.
 3. Boel F., Obligacje komunalne na rynku publicznym, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003 nr 2, s. 55.
 4. Domarecki P., Obligacje w USA - wybór dla inwestora, "Parkiet" 1996 nr 7, s, 5.
 5. Filipiak-Dylewska B. Ekonomiczne aspekty finansowania wydatków gmin kredytem i obligacjami (ryzyko a efektywność), "Finanse Komunalne" 1997 nr 6, s. 25.
 6. Jastrzębska M., Dziedziny zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 7-8, s. 18.
 7. Mrowicki J., Uwarunkowania marketingowe emisji obligacji komunalnych w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003 nr 2, s. 60-66.
 8. Ostrowski J., Stępniewski M., Śliwiński P., Emisja obligacji komunalnych w teorii i w praktyce, Twigger, Warszawa 2001, s. 88-89.
 9. Ptak B., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1996, s. 23-24.
 10. Sobolewski L., Obligacje i inne papiery dłużne, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 3-4.
 11. Ustawa г 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998 nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 12. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998 nr 91, poz. 578 z póżn. zm.
 13. Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998 nr 91, poz. 576 z póżn. zm.
 14. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU 1997 nr 118, poz. 754 z późn. zm.
 15. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995 nr 83, poz. 420 z późn. zm.
 16. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1993 nr 106, poz. 482 z późn. zm.
 17. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1993 nr 90, poz. 416 z późn. zm.
 18. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1996 nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 19. Weber M.-. Kto pokona bariery -gminy na rynku publicznym, "Wspólnota" 1998 nr 14, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu