BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuryk Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość
Legal Instruments for Consumer Protection in Distance Contracts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 657, s. 61-72
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Regulacje prawne, Dyrektywy WE, Biznes elektroniczny, Produkt niebezpieczny
Consumer protection, Legal regulations, EC directives, e-business, Dangerous product
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe regulacje prawne wprowadza ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 . Ich zadaniem jest szeroko pojmowana ochrona interesów ekonomicznych konsumentów w zakresie będącym przedmiotem opracowania. Podstawą jest dyrektywa Parlamentu i Rady WE nr 97/7 o ochronie konsumenta w umowach zawieranych na odległość. W artykule omówiono polskie regulacje zawarte w 2 rozdziale w/w ustawy.

The Act of 2 March 2000 on the protection of certain consumer rights introduced provisions for the conclusion of distance contracts; the Polish regulation is similar to EU Directive 97/7. The most important goal of Polish and European regulations is to create mechanisms for the protection of consumer interests in dealing with entrepreneurs. Because selling goods at a distance has become a very popular way of conducting business, potentially dangerous situations are analysed in the first part of the article. The second part describes the scope of the Act. The most important issue is the definition a distance contract (art. 6) and its exceptions (art. 16). The Act regulates contractual relations between entrepreneurs and consumers. It is very important to interpret properly the concept of "consumer" due to the protective nature of the regulation. The third part of the article concerns basic consumer rights, such as the right to withdraw from a contract, the right to information, and the right to privacy. The most important among them is right to withdraw from a contract without providing any reasons (art. 7) within a 10-day period. Because the essence of art. 7 is unclear, the author attempts to clarify some doubts. In part four, the author offers conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz K., Zawieranie umów z konsumentami na odległość, http://www.vagla.pl/skrypts/sprzedaz_na_odleglosc.htm
 2. Bączyk M,. Dziesięć dni czy mniej?, „Prawo Bankowe” 2001, nr 3, s. 81-85.
 3. Dz. U. 1994, nr 11, poz. 38 (załącznik).
 4. Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 5. Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 6. Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.
 7. Dz. U. nr 74, poz. 855.
 8. Dz. U. nr 90, poz. 999 z późn. zm.
 9. Fedorowicz H., Rezygnacja do ostatniej chwili, „Rzeczpospolita” z 13 maja 2003, s. c1.
 10. Fedorowicz H., Wycofać się łatwo, lecz trzeba wiedzieć kiedy, „Rzeczpospolita” z 4 stycznia 2001, s. c2.
 11. Gnela B., Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim, Wyższa szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Prace Naukowe 2000, nr 5, s. 64.
 12. Jagielska M., Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, „Monitor Prawniczy” 2000, z. 9, s. 559.
 13. Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (II), „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 12, s. 33.
 14. Konarski X., Prawo cywilne a Internet, www.biznesnet.pl/index.phtml/ebiz/456
 15. Łaszczuk M., Szpara J., Terminy odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, „Palestra” 2001, nr 3-4, s. 56.
 16. Łętowska E., Kredyt i sprzedaż w jednym, „Rzeczpospolita” z 5 października 2000, s. c3.
 17. Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 185 i nast.
 18. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 1996, s. 81.
 19. Sadomski J., Zaradkiewicz K., Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, z. 1, s. 158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu