BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz
Tytuł
Prawne i ekonomiczne podstawy wyboru banku usługodawcy jednostki samorządu terytorialnego
Legal and Economic Bases for Choosing a Bank as a Service Provider for Local Authorities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 83-94, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Usługi bankowe, Ocena działalności banku, Kryteria oceny
Local government, Banking services, Assessment of banking performances, Evaluation criteria
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego, jako usługobiorcy banków, mogą występować zarówno w roli podmiotów nadwyżkowych, jak i deficytowych, a tym samym generować wpływy i wydatki budżetowe. W związku z powyższym szczególnej wagi nabiera problem wyboru banku, co ma swój wymiar prawny i ekonomiczny. Autor zaproponował procedurę wyboru banku opartą na racjonalnej filozofii przetargowej, u podstaw której leży założenie, że saldo obsługi bankowej (dochody - koszty) jest ważnym, ale nie jedynym kryterium oceny. Ma ono raczej charakter wtórny w stosunku do oczekiwań gminy (powiatu, województwa) formułowanych pod adresem zakresu i standardu świadczonych usług oraz ich bezpieczeństwa.

The article specifies legal frames and economic bases for choosing a bank as a service provider for local authorities. The legal bases for choosing a bank were identified through analyses of acts concerning finances and public orders. The author considers the following economic reasons for choosing a bank: a) standard and scope of bank services, according to the expectations of local authorities, b) security of the bank, c) attractive commercial offer, in comparison to other participants of the market. Within the selected layers of assessment, procedures concerning the selective choice of a bank have been suggested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Büschgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
  2. Grzegorczyk W., Strategie marketingowe banków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  3. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 1996.
  4. Pokojska M., Gmina bank wybiera, "Gazeta Bankowa" 2000 nr 4 (587).
  5. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  6. Strahl D. Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  7. Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 2002 nr 72, poz. 664 z późn. zm.
  8. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998 nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
  9. Zręda W., Wybór banku przez jednostkę samorządu terytorialnego, "Prawo Bankowe" 1999 nr 3 (25).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu