BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tor Krzysztof (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa
Personal Data Protection - Selected Problems for Commercial Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 657, s. 89-105
Słowa kluczowe
Ochrona danych osobowych, Regulacje prawne, Przetwarzanie danych
Personal data protection, Legal regulations, Data processing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu regulacji prawnej czynności dokonywanych przez lub z udziałem przedsiębiorcy, a dotyczących danych osobowych mających ważne znaczenie dla procesu zarządzania. Mogą nimi być między in. dane o klientach, kontrahentach i pracownikach firmy, a także dane o właścicielach kart kredytowych banku, dane o posiadaczach telefonów komórkowych i inne

The author describes the main problems for commercial activity arising from the Personal Data Protection Act. The main issues discussed in the article are: processing of personal data, protection of public interest, the rights and obligations of persons transforming personal data, and the rights and obligations of persons whose data are transformed. Finally, the author describes the different grounds for penal, civil and administrative liability of persons violating the Personal Data Protection Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 30 i 32.
 2. Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych-komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, s. 8.
 3. Norek E., Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 19 i nast.
 4. Ustawa z dnia 13 października 1993 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. nr 121, poz. 592 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. nr 94, poz. 1037.
 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, poz. 211 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. nr 115, poz. 741.
 9. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 1997 r., Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. z 1996 r., nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939.
 17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz. U. nr 19, poz. 177.
 18. Włodyka S., Prawo gospodarcze. Zarys systemu - część ogólna, PWN, Warszawa 1981, s. 111 i nast.
 19. Włodyka S., Strategiczne umowy przedsiębiorstw. Prawo gospodarcze i handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu