BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Kazimierz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej
Attempts to Reactivate Orthodox Theological Studies at Warsaw University after World War Two
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 655, s. 25-37, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kościół Prawosławny, Teologia, Nauka
Orthodox Church, Theology, Science
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Warszawski
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest przedstawienie działań podejmowanych przez władze kościoła Prawosławnego w Polsce w latach 1945-1957 w kierunku reaktywowania przedwojennego Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W artykule wykorzystano nieliczne publikacje i materiały archiwalne byłego Ministerstwa Administracji Publicznej (1945-1950), byłego Urzędu do Spraw Wyznań (od 1950 r.), a także Prawosławnego Archiwum Metropolitalnego w Warszawie.

This article discusses the attempts made by Poland's Church authorities to reactivate the Department of Orthodox Theology at Warsaw University after World War Two. The Department (Orthodox Theology Studies) had been active in the years 1925-1939 and during the inter-war period was the only place where the clergy and other students of the department could study orthodox theology at an academic level. After the war, despite its efforts in the autumn of 1945, the department's administration delayed re-opening the department for political reasons. This led to the church being prevented from educating new clergymen for several years. It was only in 1951 that authorities allowed the Orthodox seminary to re-open its doors. The opportunity to renew the department came only in 1957, with its shape changed, when in the Christian Theological Academy in Warsaw an orthodox theology section was created. This article offers a contribution of the history of the Church in the decade following the end of the war, as well as to the history of the government's policy on religion - enacted in this case concerning the Orthodox Church. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 1938, nr 88, póz. 597.
  2. Lenczewski M. ks., Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim wiatach 1925-1939, Wyd. ChAT, Warszawa 1992.
  3. Papierzyńska-Turek M., Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, PWN, Warszawa 1989.
  4. Paprocki H. ks., Bibliografia czasopisma teologicznego „ELPIS" 1926-1937, „Elpis" 1999, R. I (XII), z. l (14).
  5. "Sprawozdanie z działalności Studjum Teologji Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawione przez Kierownika Studjum Teologji Prawosławnej, Prof. Zw. Mag. Św. Teologji Prawosławnej Księdza Metropolitę Djonizego (Waledyńskiego), na posiedzeniu Kolegjum Wykładających Studjum z dnia 1-go lipca 1932", „Elpis" 1932, r. VI, z. 1-2.
  6. Sziling J., Przyczynek do utworzenia prawosławnych seminariów duchownych w Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Historia i współczesność, PWN, Warszawa 1987.
  7. Urban K., Kościół Prawosławny w Polsce 1944-1956 (studia i materiały), NOMOS, Kraków 1998.
  8. Urban K., Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny), NOMOS, Kraków 1996.
  9. Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego" 1957, nr 10.
  10. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1948 r. w sprawie cofnięcia uznania, udzielonego Dionizemu Waledyńskiemu, jako metropolicie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, „Monitor Polski" 1948, nr 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu