BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczanowski Dariusz
Tytuł
Warunki funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego w okresie transformacji
Conditions of Function Polish Higher Education in the Period of Transformation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 14, s. 172-183, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Ustawa o szkolnictwie wyższym, Nakłady na szkolnictwo wyższe, Warunki pracy, Prywatyzacja szkolnictwa wyższego
Higher education, Polish Higher Education Act, Expenditures on higher education, Working condition, Privatisation of higher education
Abstrakt
Przedstawiono obowiązujący obecnie system finansowania szkolnictwa wyższego wynikający z założeń wyznaczonych ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. oraz strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Zwrócono uwagę na zależność między przemianami zachodzącymi w gospodarce a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży. Omówiono dane dotyczące zwiększenia liczby studiujących i związanego z tym pogorszenia warunków pracy nauczyciela akademickiego. Zaprezentowano dane obrazujące rozwój sieci szkół niepaństwowych. Zaakcentowano problem niedostatecznego finansowania szkół wyższych, w wyniku czego Polska nie osiągnęła dotąd europejskiego wskaźnika skolaryzacji.

Presents current system of higher education financing result from act about higher education from 12 September 1990 and the structure of higher education in Poland. Take note of relationship between changes in economy and youth education ambitions. Discussed data concern to increasing number of students and connected with it deterioration of working conditions of academic teacher. Shows data represent development of private schools net. Stressed problems of inadequate financing of higher schools as a result of that Poland didn't achieve European level of education.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu