BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna
Tytuł
Uwarunkowania i perspektywy reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Determinants and Perspectives of the Reform of Estate Taxation in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1033, s. 342-349, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Reforma podatkowa, Podatek katastralny
Real estate, Property tax, Tax reform, Ad valorem tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. Omówiono warunki przeprowadzenia skutecznej reformy. Ostatnia część artykułu dotyczy możliwości adaptacji rozwiązań europejskich na grunt Polski.

The authoress discusses the problem of the reform estate taxation in Poland. She shows both reasons and conditions of earring out the effective reform. She also points at European models and possibilities of their adaptation in Poland. Probably the new tax on estate value will be introduced on the turn of 2006 and 2007. Owing to the connection of records with the new tax, its efficient management will become possible (the taxation of a wider range of estates) as well as a rise in budget takings because of that, what by the system of preferences will indirectly influence the economic development of districts (as a result the whole regions). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w świetle projektowanych zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o lasach, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 2. Inventar der Steuern. Europäische Komission, 17 Aufgabe, Luxemburg 1996.
 3. Kos., Bada miliardy na kataster, "Gazeta Prawna" 22.04.2004, nr 79 (1188).
 4. Mazurek A., Opodatkowanie wartości nieruchomości - podstawowe założenia, "Przegląd Podatkowy" 1996/7.
 5. Pietraszko L, Czy powinniśmy się obawiać podatku od wartości nieruchomości, Samorząd Terytorialny 2003/12.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, DzU 2001, nr 135, poz. 1514.
 7. Sikorski J., Wybrane problemy opodatkowania nieruchomości według wartości w Polsce, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 8. Tomaszewski K., Nie ma alternatywy dla podatku katastralnego, "Gazeta Prawna" 12.05.2004. nr 92 (1201).
 9. Uchwała z 5 marca 1994 r. w sprawie zwiększania dochodów budżetu państwa, M.P. 1994, nr 18, poz. 134.
 10. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplotach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31, (tekst jednolity ustawy DzU 2002, nr 9, poz. 84).
 11. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1984, nr 52, poz. 268 (z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, DzU 1991, nr 101, poz. 444 (z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 30października 2002 r, o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2002, nr 200, poz. 1683.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997, nr 115, poz. 741.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu