BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka Kamila
Tytuł
Rola kontraktów wojewódzkich w procesie przygotowania województw do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR
The Role of Provincial Contract in Process of Preparation of Provinces to Use Structural Funds from the Integrated Regional Operative Programm
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1033, s. 282-288, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy polityki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Pomoc regionalna UE
Structural funds, Integrated Regional Operational Programme, EU regional aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli Kontraktu wojewódzkiego (KW) i pokazanie, iż instrument ten pozwolił władzom wdrażającym, pośredniczącym oraz samym beneficjentom przygotować się na wykorzystanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR. Dokonano również porównania KW i ZPORR według kilkunastu kryteriów.

The Role of the Voivoidship Agreement (Contract) in process of preparation of the voivoidships to use Structural Funds from the Integrated Regional Operative Program. The main purpose of this article is the presentation of the role of the Voivoidship Agreement (Contract). The Voivoidship Agreement (Contract) allowed the Intermediate Bodies, the Implementing Institutions, the Managing Authorities and the final beneficiaries to prepare for using Structural Founds. In this article an author shows how much the Voivoidship Agreement (Contracts) is similar to the Integrated Regional Operative Program, using the eleven fundamental criterions. After comparing the results of mentioned analyses the author claims that the Voivoidship Agreement (Contracts) is similar to the Integrated Regional Operative Program in 75%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grafowski J., Ostaszewski R., Czy kontrakty wojewódzkie będą receptą na rozwój regionalny?, http://www.nik.gov.pl/o_mk/publikacje/kp/2002_2_039.pdf.
  2. Grosse T.G., Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - pierwsze problemy i kryzysy w prowadzeniu polityki regionalnej w Polsce, a szczególnie w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych, [w:] Polska v Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy?, red. U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002.
  3. Piasecka K., Ocena sposobu przydzielania środków w ramach Programu Wsparcia w aspekcie sytuacji społeczno-gospodarczej województw, [w:] Gospodarka -przestrzeń - rozwój, red. K. Wilk, M. Łyszczak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1016, AE, Wrocław 2004.
  4. Kozak M., Ocena systemu wdrażania europejskiej polityki regionalnej w Polsce. Rekomendacje dla przebudowy systemu wdrażania po roku 2006, [w:] Polska wobec nowej polityki spójności europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
  5. Narodowy plan rozwoju. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 lutego 2003 r., Warszawa 2003.
  6. Orłowski W.M., Szansę rozwojowe i wyzwania dla regionów Polski - wnioski dla polityki strukturalnej, [w:] Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
  7. Uzupełnienie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Dokument przyjęty przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 16 kwietnia 2004 r., Warszawa 2004.
  8. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. Dokument zaakceptowany przez Komitet Integracji Europejskiej 14 lutego 2003 r., Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu