BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gminie Wrocław
Foreign Direct Investment in Wroclaw
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 104-114, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Direct investments, Foreign investment, Investing attractiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Autorka rozpoczęła od ogólnej charakterystyki sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Wrocław. Następnie przedstawiła dynamikę bezpośrednich inwestycji zagranicznych we Wrocławiu. Na zakończenie, oceniając atrakcyjność Wrocławia dla inwestorów zagranicznych, porównała ją z sytuacją wybranych dużych miast w Polsce, takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków i Poznań.

Wroclaw as a metropolis focuses a lot of economic activities of whole Lower Silesian voivodship and Southwest macroregion of Poland. The number of foreign direct investment in Wroclaw is systematically growing. A few years ago foreign investors bought mainly privatized state enterprises. Currently they acquire private companies, e.g. Europejski Fundusz Leasingowy SA and Lukas Bank SA, establish joint-ventures and set up greenfield investment, e.g. Maco Pharma, Wabco, Volvo, Bosch etc. But some observations are disturbing - there are no many local headquarters of big transnational corporations in Wroclaw; they are often located in Warsaw agglomeration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka gospodarcza miasta, Wrocławski Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego Wrocławia, http://www.wroclaw.pI/p/3586.100.
 2. Dane PAIZ, http://www.paiz.gov.pl.
 3. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego i wartość zaangażowanego w nich kapitału, Wrocławski Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 4. Mały rocznik statystyczny 2002, GUS, Warszawa 2002.
 5. Miasta w liczbach, GUS, Warszawa 1999.
 6. Miasta wojewódzkie - podstawowe dane statystyczne. Rok I, nr l, GUS Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa, lipiec 2001.
 7. Miasta wojewódzkie - podstawowe dane statystyczne. Rok II, nr 3, GUS Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa, sierpień 2002.
 8. Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską. Województwo dolnośląskie, red. A. Hildebrandt, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 9. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa, czerwiec 2003.
 10. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2002.
 11. Rocznik statystyczny Wrocławia 2002, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, DzU 1999 nr 80, poz. 905.
 13. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2003.
 14. Struktura branżowa spółek z udziałem kapitału zagranicznego, Wrocławski Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego Wrocławia, http://www.wroclaw.p1/p/888.100.
 15. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne v Europie Środkowowschodniej. Prób interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 12.
 16. World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, ONZ - UNCTAD, Nowy Jork, Genewa 2003, s. 137.
 17. Wrocław u progu III tysiąclecia. Raport o mieście, Urząd Miejski Wrocławia - Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2002, s. 16, 45-47.
 18. Zakrzewska-Półtorak A., Rating jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku. Doświadczenia i perspektyw, red. M. Pięta-Kanurska, Cz. II, WSZiF we Wrocławiu 2003, Wrocław s. 33-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu