BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur
Tytuł
Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2001-2002
Problems of Management of Municipal Waste in the Years 2001-2002
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 115-123, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Rozwiązywanie problemów, Opłaty za odpady komunalne
Commercial wastes, Waste management, Solving problems, Commercial wastes charges
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zajął się problemem usuwania komunalnych odpadów stałych i ciekłych w latach 2001-2002. Zagadnieniem badawczym była analiza uwarunkowań antyekologicznych zachowań ludności oraz słabych stron, zagrożeń i barier zrównoważonej gospodarki nieczystościami komunalnymi. W pracy sformułowano dwie hipotezy badawcze: spadek popytu na wywóz odpadów komunalnych jest uwarunkowany ubożeniem społeczności lokalnej, które oszczędzają na kosztach wywozu śmieci; koniecznym, ale nie wystarczającym czynnikiem proekologicznym zachowań społeczności lokalnych, jest aktywne zaangażowanie gmin w procesy: rozwoju lokalnego oraz regulacji, monitorowania i kontroli gospodarki odpadami.

The aim of the paper was to analyse the local communities behaviour and attitudes to problem of disposal of municipal waste. The analysis concerned 274 (mainly rural) municipalities in Poland that reported a high - exceeding more than 25% - fall in the amounts of collected waste in 2001 or 2002. The employees of the municipalities were thoroughly interviewed about reasons for the decrease. The findings of the study indicate that local communities in rural areas are not capable of paying for removing rubbish, when faced with low income and higher prices of waste management service. As a result, the amounts of illegal waste disposal rise. People dispose of waste on forests and the local authorities do not fully exploit the opportunities to encourage local communities to adopt sustainable waste management attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aziewicz T., Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych, "Transformacja Gospodarki" 1998 nr 92.
 2. Czechowicz M., Monitoring gospodarki komunalnej w 1999 r., "Człowiek i Środowisko" 2001 nr 3,5.333-345.
 3. Infrastruktura komunalna w 2001 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002, s. 61.
 4. Jaroszewicz-Tokarzewska M., Sposoby selektywnego pozyskiwania odpadów w gminach - przykłady rozwiązań, "Człowiek i Środowisko" 2001 nr 3, s. 347-359.
 5. Jędraszko A., Komunalna gospodarka odpadami w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 1997.
 6. Myna A., Przekształcenia własnościowe usług wywozu i składowania komunalnych odpadów stałych, "Samorząd Terytorialny" 2003 nr 5, s. 34-44.
 7. Piotrowska H., Ład i czystość przestrzeni miejskiej - nowe zagrożenia i możliwości ochrony, "Człowiek i Środowisko" 2000 nr 2, s. 263-278.
 8. Piotrowska H., Przesłanki budowy strategii i planów gospodarki odpadami komunalnymi w skali kraju i regionów, "Człowiek i Środowisko" 2001 nr 3, s. 317-332.
 9. Piotrowska H., Przyrodnicze, przestrzenne i społeczne uwarunkowania gospodarki odpadami, "Człowiek i Środowisko" 1998 nr 3, s. 281-292.
 10. Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 11. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., DzU nr 62, poz. 628, z późn. zmian.
 12. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r., DzU 1997 nr 132, poz. 622, z późn. zmian.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu