BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Arkadiusz
Tytuł
Kierunki przekształceń w gospodarce komunalnej
The Tendency of the Transformation in Municipal Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 124-136, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Przedsiębiorstwo komunalne, Usługi komunalne
Ownership transformations, Legal transformation of entities, Utility plant, Communal services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor skoncentrował uwagę na przekształceniach organizacyjno-prawnych i własnościowych podmiotów komunalnych oraz uwarunkowaniach i kierunkach zmian tych procesów. Referat powstał na podstawie badań własnych autora, prowadzonych przy wykorzystaniu danych z Ministerstwa Skarbu Państwa i Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2001-2002.

One of the main tasks of territorial self-government units is to run business activity, particularly within the field of public utilities. Gminas run business activity based on their own municipal entities or they turn it over to the private subjects (delegating tasks). Business activity of gminas can be run in form of budgetary unit and commercial code companies. Activity of self-government units should be in conformity with the rules of market economy. The condition for such conformity is gradual limitation of gminas direct involvement in services aimed at developing functions of organizers of the market of municipal services. The paper attempts to answer on the question what is the prevailing tendency of the transformation in municipal economy in Poland and to evaluate the process of transformation. It also indicates the fields of transformation and the circumstances of process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aziewicz T., Gospodarka tynkowa w usługach komunalnych, poszukiwanie modeli, IBnGR, Gdańsk 1998.
 2. Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 3. Ciepiela M., Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001 nr 6 (18).
 4. Infrastruktura komunalna w 2001 r, GUS, Warszawa 2002.
 5. Jankowski W., Piotrowski A., Miliony do wzięcia, "Wspólnota" 2003 nr 9, s. 16-20.
 6. Karpuś P., Stefański M., Żuk K., Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 7. Kłos-Trębakiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Roman M., Formy organizacyjno-prawne prowadzenia komunalnych usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001 nr 9, s. 55-66.
 8. Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe, Edited by G. Peteri, T.M. Horvath, LG1 (Hungary) Budapest 2001.
 9. Piotrowski A., Przybywa spółek, "Wspólnota" 2003 nr 3(671), s. 18-20.
 10. Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej, FRDL, Warszawa 1994.
 11. Sadowy M., Problemy przekształceń własnościowych w sektorze komunalnym, [w:] Zmiany w sektorze publicznym: aktorzy, dylematy, efekty, SGH, Warszawa 1999.
 12. Savas E.S., Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, Warszawa 1992.
 13. Swianiewicz P., Usługi komunalne w krajach europejskich. Współczesne przemiany w sposobie organizacji, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 7-8, s. 75-82.
 14. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 16. Zarządzanie usługami komunalnymi, tom I i II, red. T. Aziewicz, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998.
 17. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu