BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalisiak-Mędelska Magdalena
Tytuł
Łódzki rynek pracy : Wybrane problemy
Labour Market in Lodz : Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 179-187, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Statystyka bezrobocia, Struktura bezrobocia
Unemployment, Unemployment statistics, Structure of unemployment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Artykuł dotyczący łódzkiego rynku pracy, został zawężony do podstawowych informacji o stanie i strukturze bezrobocia od stycznia do czerwca 2003 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym przypadku łódzki rynek pracy objął działania Powiatowych Urzędów Pracy nr 1 i nr 2 w Łodzi. Jako materiał źródłowy wykorzystano sprawozdania o rynku pracy sporządzane przez wspomniane urzędy.

The problem of unemployment was one of tasks gained by local authorities in the beginning of 2000 They were forced to take different actions to reduce level of unemployment and its effects. For the local government in Lodz, unemployment is one of the most important and the most dif-cult problems to struggle. The labour market in this city appears similar to other cities, however, the lack of financial resources make the problem of unemployment more serious. I From this point of view, European Union financial funds might play very supporting role in local government's activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
  2. Grewiński M., Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
  3. Hausner J., Czynniki generujące polskie bezrobocie, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce, sprawozdania i referaty z konferencji nt.: "Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002.
  4. Makać W., Wskaźniki bezrobocia i ich przydatność diagnostyczna [w:] Statystyka Regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego., Centrum Statystyki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, http://csr.ae.poznan.pJ/index.php3?ofícyna2000=cz3r5.php3.
  5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Łodzi, Urząd Statystyczny w Łodzi, www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.html.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr 1784/1999/WE, http://europa.eu.int./comm/employment_social/EFS2000/regulations_en.htm.
  7. Stan bezrobocia i stopa bezrobocia według województw w czerwcu 2003 r., Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
  8. Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, DzU 2001 nr 6, poz. 56, art.2 z późn. zm.
  9. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji w związku z reformą ustrojową państwa, DzU 1998 nr 106, poz. 668, art. 97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu