BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieronkiewicz Henryka
Tytuł
Rola konkurencji w kształtowaniu i rozwoju polskiego sektora bankowego
The Role of Competition in Shape and Development of Polish Banking Sector
Źródło
Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1999, z. 38, s. 13-16
Słowa kluczowe
Marża odsetkowa, Sektor bankowy, Konkurencja, Jakość usług
Interest margin, Banking sector, Competition, Quality of services
Abstrakt
Zmiany w gospodarce polskiej, wzrost edukacji finansowej społeczeństwa przyczyniły się do wzrostu konkurencji w sektorze bankowym. Głównymi czynnikami konkurencji są: procesy integracji kapitału i narastającej koncentracji rynku usług finansowych; zwiększenie znaczenia jakości i komplementarności portfela produktów; podnoszenie sprawności zarządzania ryzykiem finansowym i efektywności operacyjnej. W warunkach zmniejszania się marży odsetkowej na znaczeniu zyskuje sprawność finansowa instytucji finansowych. Strategia rozwoju banków musi zakładać rozwój technologiczny i organizacyjny. Na sytuację w tym sektorze wpływ będzie miał również rozwój banków zagranicznych oraz liberalizacja polityki licencyjnej.

Changes in Polish economy and growth of financial education contributed to growth of competition in banking sector. The main factors of competition are: processes of capital integration and concentration of financial services market, growth of quality importance, rise of management efficiency of financial risk and operating efficiency. Banks development strategy must assume technological and organisational development. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu