BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel
Tytuł
Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski
Foreign Debts and Restructuring of Manufacturing Machinery in Poland
Źródło
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1997, T. 22, s. 15-32
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Obsługa zadłużenia zagranicznego, Restrukturyzacja gospodarki, Zadłużenie zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Political and systemic transformations, Foreign debt service, Economic restructuring, Foreign debt, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska jak większość krajów postsocjalistycznych rozpoczęła proces urynkowienia i stabilizacji w warunkach znacznego obciążenia gospodarki długiem zagranicznym. Fakt ten miał istotny wpływ na realizację celów transformacji systemu ekonomicznego oraz na przebieg procesów restrukturyzacji aparatu wytwórczego. Autor przedstawił hormonogram obsługi zadłużenia zagranicznego w latach 1994-2004, a także udział kapitału zagranicznego we współczesnej gospodarce Polski.

The author of the paper proves that foreign debts iherited from centrally planned economy have vitally influenced implementation of purposes to transformthe economy of Poland.mainly including the rustructuring process of the manufacturing machinery. The size of foreign debts, the resulting negative financial transfer and overhang of debts have had an effect on, e.g., a delay in restructuring processand disabled selectionof an option of an active restructuring policy. According to the author it was reduction of Poland's debts that turned out to be the basic condition for restricting negative economic consequences of growing foreign debts. Based on the agreements, the restructured foreign debts may be used for attracting foreign capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-412X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu