BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata
Tytuł
Konkurencyjność gmin uzdrowiskowych
Competitiveness of Spa Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 188-200, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Konkurencja, Przestrzenna analiza porównawcza
Health resort, Competition, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka prześledziła, jakie czynniki determinują rozwój gmin uzdrowiskowych oraz oceniła możliwości konkurencyjne względem nich samych. W tym celu ustaliła zbiorowości gmin uzdrowiskowych i determinanty ich konkurencyjności. Artykuł zakończyła analizą przestrzennego zróżnicowania gmin uzdrowiskowych, wykorzystując miarę syntetyczną zaproponowaną przez D. Strahl, co pozwoliło ocenić zróżnicowanie między poziomem konkurencyjności gmin uzdrowiskowych w ujęciu statycznym, w stosunku do tzw. obiektu "wzorca", czyli obiektu o optymalnych wartościach rozważanych zmiennych.

The process of spa resorts' restructuring and modernising, which is constantly going on, creates the need for taking up and updating research connected with the competitiveness as well as making the received results accessible. The objective of the article is the evaluation of the actual state and directions for changes with regard to spa resorts' competitiveness and defining real as well as potential factors of its growth. The conducted research emphasized large diversification in the competitiveness level of Polish spa resorts'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski R., Trojanek M., Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast), [w.] Podstawy gospodarczej polityki miasta - Studium Poznania CL. II, red. R. Domański, Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 187, Warszawa 1999, s. 63-64.
 2. Kayser T., Konkurencyjność Poznania jako układu terytorialnego, [w:] Podstawy gospodarczej polityki miasta - Studium Poznania cz. II, red. R. Domański, Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 187, Warszawa 1999, s. 51.
 3. Kierunki lecznicze uzdrowisk, "Służba Zdrowia" 2001 nr 63-66, s. 48.
 4. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001, s. 118.
 5. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 76.
 6. Krasiński Z., Rynek usług uzdrowiskowych, Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk Sp. z o.o. Poznań 2000.
 7. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 6, s. 10-15.
 8. Madeyski A., Podstawy inżynierii uzdrowiskowej, Arkady, Warszawa 1979, s. 15.
 9. Rocznik Statystyczny 2002 r., GUS, Warszawa 2002.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów nr 417 г 16 stycznia 1994 r., DzU 1994 nr 89, poz. 417.
 11. Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 73.
 12. Strahl D., Metody ekonometryczne w modelowaniu rozwoju przemysłu, AE, Wrocław 1984.
 13. Szlachta J" Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznań 1996, z. 3, s. 87-99.
 14. Ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 17 czerwca 1966 r., DzU 1966 nr 23, poz. 150.
 15. Uzdrowiska z udziałem gmin, "Rzeczypospolita" 2001 nr 264 (z 12 listopada).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu