BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Aleksander
Tytuł
O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych i proinnowacyjnym myśleniu
On Multidimensional Meaning of Innovaion, Proinnovative Organizations and Proinnovative Thinking
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 30-40, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Myślenie systemowe, Ekonomiczna teoria innowacji, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Innowacje
System thinking, Economic innovation theory, Innovation absorption in the enterprises, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wąskie i szerokie rozumienie innowacji, myślenie systemowe oraz przyjęto wielowymiarową charakterystykę innowacji zaproponowaną przez J. Guineta, według którego, innowacja ujawniająca złożoną naturę nie jest jednak zlepkiem wymiarów, lecz interakcją zachodzącą między nimi.

Paper deals with the innovation understood as multidimensional phenomenon. Such viewpoint can inspire to less traditional thinking on sources and conditions of innovation. In fact there is rather difficult to point out certain "universal" configuration of structural properties of organization favoring innovation. Instead of stress on structure authors propose to focus attention on operational procedures through which organization members make decisions or "translate" their values, norms and perceptions into action. This lead us towards the notion of mental models - hidden, deeply rooted assumptions held by individuals and used in the process of interpreting the reality. Such models can help as well as block innovation thus decisive role should be ascribed to the ability of making them transparent and the subject of criticism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger P.L. Luckmann T. (1983), Społeczne definiowanie rzeczywistości, Warszawa.
 2. Bogusław R. (1974), Władza systemów i systemy władzy, [w:] A. Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, t. II, Warszawa.
 3. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, London, Tavistock.
 4. Chesbrough H.W., Teece DJ. (1997), Quelle organisation choisir pour mieux innover? "L'Essentiel du Management", czerwiec.
 5. Crozier M. (1975), Biurokracja: anatomia zjawiska, Warszawa.
 6. Ellul J. (1974), Technika - umiejscowienie zjawiska, [w:] A. Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, t. I, Warszawa.
 7. Flis A. (1996), Innowacyjność w kulturze Zachodu, [w:] A. Marcinkowski (red.), Kapitalizm po polsku .Przedsiębiorca, organizacja, kultura, Kraków.
 8. Guinet J. (1995), National Systems for financing Innovation, OECD, Paris.
 9. Hampden-Turner Ch. (1992), La culture d'entreprise. Des circles vicieux aux circles vertueux, Seuil, Paris.
 10. Kamiński A. (1978), Władza i racjonalność. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu, Warszawa.
 11. Khan A.M. (1989), Manopichetwattan Innovative and Noninnovative Small Firms, "Management Science", nr5.
 12. Mansfield E. (1968), The Economics of Technological Change, New York.
 13. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Warszawa.
 14. Reich Ch. (1976), Zieleni się Ameryka, Warszawa.
 15. Rogers E.M, Shoemaker F.F. (1971), Communication of Innovations, Free Press, New York.
 16. Schein E. (1989), Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] A. Marcinkowski, J.B. Sobczak, Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. CZĘŚĆ II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Kraków.
 17. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 18. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa.
 19. Slappendel C. (1996), Perspectives on Innovation in Organizations, "Organization Studies", nr 17/1.
 20. Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, Warszawa.
 21. Weber M. (1972), Typy władzy prawomocnej, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, Warszawa.
 22. Zaltman G., Duncan R., Holbek J. (1973), Innvatious and Organizations, Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu