BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Henryk, Kwiecińska Monika
Tytuł
Innowacyjność organizacji niedochodowych. Treść i uwarunkowania
Innovation of Unprofitable Organizations. Content and Conditioning
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 53-58, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Innowacyjność, Zachowania innowacyjne
Non-profit organisations, Innovative character, Innovative behaviours
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacje niedochodowe tworzące tzw. trzeci sektor gospodarki stają się coraz bardziej widoczną i niezbędną formą zaspokajania różnorodnych potrzeb społecznych. Artykuł jest próbą przedstawienia determinant zachowań innowacyjnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie organizacji non-profit.

The unprofitable institutions as element the third sector of economy become the more and more visible and indispensable form of satisfying the varied social needs. It depends in large measure from necessity and advisability of solid growth of range and efficiency their workings, from them potential and real innovation. The paper try to demonstrate determinants innovation in unprofitable institutions and the influence the most essential external and internal conditionings on their innovation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pomykalski A. (2004), Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki iv zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
  2. Przybylska A. (2003), Identyfikacja rodzajów determinantów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, t. 2, Polsko- -Amerykanskie Centrum Zarządzania przy UL, Łódź.
  3. Salamon L. M. (1992), America's Nonprofit Sector, The Fundation Center, New York. Tyrańska M., Walas-Trębacz J. (2003), Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - Restrukturyzacja - Rozwój, AE-TNOiK- -CECIOS, Warszawa-Kraków. West M. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu