BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Krzysztof
Tytuł
Lokalne czynniki wspomagające rozwój gmin wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego)
Local Factors Assisting Rural Commune Development (Based on Chosen Communes from Warmia and Mazury Voivodship)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 208-214, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój lokalny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju gminy, Potencjał rozwojowy, Kluczowe czynniki sukcesu
District, Local development, Factors of economic development, District development strategy, Development potential, Key success factors
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem prezentowanych w artykule badań, była ocena wpływu czynników stymulujących rozwój gmin wiejskich. Analizie poddano siedem grup czynników: krajobraz, lasy, jeziora i rzeki, dostępność terenów (pod inwestycje), stan środowiska naturalnego, położenie geograficzne, zasoby naturalne. Na tej podstawie wyodrębniono metodą V. Pareto kluczowe czynniki sukcesu dla badanych 41 gmin wiejskich z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, w których siedzibą urzędu gminy jest wieś.

The goal of research presented in this article is the evaluation of factors' influence determining rural commune development. There were seven groups subjected to assessment. This process was made in context of characterizing the factors stimulating the development of researched communes. Based on these assumptions and using V. Pareto methods, key success conditions where separated for researched communes. These conditions and also their the fields should be improved and used for strengthening development potential and achieving sustainable commune competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kukliński A., Globality versus Locality, University of Warsaw, Warszawa 1990, s. 216-225.
  2. Laguna T.M., Parasol dla turystyki i rekreacji, [w:] Strategia rozwoju turystyki i rekreacji w Regionie Łomżyńskim, UWM w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu