BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna
Tytuł
Wspieranie rozwoju lokalnego - specjalne strefy ekonomiczne
Support for Local Development - Special Economic Zones
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 220-231, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Rozwój przedsiębiorczości, Specjalne strefy ekonomiczne
Local development, Entrepreneurship development, Special economic zones
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie zaprezentowano przykład specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jako narzędzia wspierania przedsiębiorczości. Przedstawione zostały w pierwszej kolejności bariery rozwoju przedsiębiorczości, następnie opisano SSE w świetle regulacji prawnych obowiązujących w UE. Na zakończenie wymienione zostały efekty funkcjonowania SSE. Zdaniem autorki, ta forma pomocy wykazuje więcej wad niż zalet, których przyczyną jest przede wszystkim jej selektywny charakter, oparty na dyskryminacji terytorialnej.

The aim of the paper is to attempt to answer whether the Special Economic Zones in Poland can regarded as an effective instrument of the economic policy from the viewpoint of increasing the investment attractiveness of the region. The paper includes: the main barriers for entrepreneurship in Poland, a short presentation of the general rules of running a business in the SEZ areas, the problem which the areas existence in the context of Polish membership in the EU and the evaluation of the SEZ effectiveness of the economic policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce. "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr 2/137.
 2. Biała księga podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego - propozycje zmian, "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów" 1998 nr 5.
 3. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 2002 nr 3.
 4. Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 1998 nr 5.
 5. Czerwińska E., Problem specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751, XI 2000.
 6. Czerwińska E. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w świetle negocjacji z UE, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751a, XI 2001.
 7. Dziemianowicz W., (i in.), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 8. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne w gminie, PAIZ, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy, Warszawa 1999.
 9. Francik A., Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Pod red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 10. Gałązka A., Sierak J., Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin, Wydawnictwo MUNICIPIUM SA, Warszawa 1998.
 11. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) na terenie Polski. NIK. Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej, P/98/069, Warszawa 1999.
 12. Kaczor T., Misiąg W., Niedzielski A., Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu dochodów publicznych. Projekt zrealizowany w IBnGR na zlecenie PARP, Warszawa 2001.
 13. Kisiel P., Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Pod red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 14. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - 2000, CD - PARP.
 15. Opinie przedsiębiorców o systemie podatkowym, badanie Instytutu Gallupa na zlec. PARP, 2001.
 16. Przeglądy Gospodarcze OECD 1999-2000. Polska - Gospodarka, OECD 2000.
 17. Przeglądy OECD: Polska. Od transformacji po nowe wyzwania w sferze regulacji, OECD 2002.
 18. Prześladowana praca, "Rzeczpospolita" 2002 (z 25.06).
 19. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 20. Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy. Pod red. J. Regulskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 21. Serwis informacyjny PricewaterhouseCoopers www.taxonline.pl. [22] Special Economic Zones in Poland a Unique Investment Opportunity, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2002.
 22. Sytuacja ekonomiczna MSP w ocenie przedsiębiorców, www.mg.gov.pl.
 23. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja 403, V 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu