BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniewska Elżbieta
Tytuł
Bank jako animator procesu przygotowania sektora gospodarczego do standardów unijnych
Bank as an Animator of Process of Economic Sector Preparation to the EU Standards
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 26-33
Słowa kluczowe
Dyrektywy UE, Sektor bankowy, System bankowy, Dyrektywy WE, Rola banku centralnego w gospodarce, Materiały konferencyjne
EU directives, Banking sector, Banking system, EC directives, Central bank's role in the economy, Conference materials
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu scharakteryzowano wybrane zagadnienia (m.in. dyrektywy UE w sprawie ochrony konsumenta, regulacji podatkowych, obrotu płatniczego, swobodnego przepływu kapitału, handelu elektronicznego) dotyczące bezpośredniego oddziaływania sektora bankowego na zmiany w relacjach pomiędzy sektorem finansowym a branżą gospodarczą, w kontekście przygotowań Polski do akcesji w struktury UE.

In this paper characterised selected issues connected with direct interaction of banking sector to changes in relation between financial sector and economic trade in the context of Polish preparation to integration with the EU. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu