BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Alicja
Tytuł
Obszary innowacyjności w przedsiębiorstwie
Innovative Areas in the Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 59-66, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne
Innovations, Enterprise innovation, Innovation processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawiając obszary innowacyjności w przedsiębiorstwie pokazuje, iż działalność innowacyjna współczesnych organizacji nie polega już jedynie na badaniach nad nowymi wynalazkami czy też na wprowadzaniu nowych produktów na rynek. W obecnym otoczeniu przedsiębiorstwa dążące do rozwoju i dominacji zmuszone są do poszukiwania możliwości bycia innowacyjnym i również we wszystkich innych sferach swej działalności, które do tej pory nie były postrzegane jako potencjalnie innowacyjne, a które dają ogromne możliwości w tej dziedzinie.

Presented paper shows same definitions of innovation and resulting from them enterprise innovation. Author mainly points at identification of potential innovative areas where organization can be innovative and at they symptoms and expected results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker S.W. (1964), The Innovative Organization, Graduate School of Business University of Chicago, Chicago. Building an Innovative Organization (2004), The Councours Group, www.concoursgroup.com/private/2002/rr/bio_report.pdf 07.05.2004.
  2. Drucker P.P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  3. Fagerberg J. (2003), Innovation in Theory and Practice, http://tikpc51.uio.no/teari/proj/chapters-r/ l_fagerberg.pdf 26.03.2004.
  4. Jasiński A.H. (1997), Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  5. Osęka M., Wipijewski J. (1985), Innowacyjność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
  6. Oslo Manual (1997), OECD/EUROSTAT http://www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf 29.03.04.
  7. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999 (2000), GUS, Warszawa.
  8. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K. (2003), System wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu