BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitura Zbigniew, Szubstarska Janina
Tytuł
Charakterystyczne cechy bezrobocia w województwach makroregionu środkowo-wschodniego
Charakteristic Features of Uneployment in Provinces of Mideadtern Macroregion
Źródło
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1997, T. 22, s. 184-211
Słowa kluczowe
Regionalny rynek pracy, Przyczyny bezrobocia, Bezrobocie
Regional labour market, Reasons of unemployment, Unemployment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Makroregion Środkowo-Wschodni
Central-East Macroregion
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie charakterystycznych właściwości przebiegu zjawiska bezrobocia na obszarze makroregionu środkowo-wschodniego, w skład którego wchodzą cztery województwa: bialsko-podlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie. Charakteryzując region zwrócono uwagę na zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju poszczególnych województw, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie i strukturze bezrobocia. Analiza porównawcza przebiegu procesu bezrobociaw województwach makroregionu z analogicznymi procesami zachodzącymi w gospodarce całego kraju umożliwia nie tylko ukazanie zmian w poziomie i strukturze bezrobocia, ale także regionalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych tych procesów.

The paper tries to show charakteristic features of uneployment in the four provincesof the mideastern macroregion, i.e. in the provinces of Biała Podlaska,Chełm, Lublin and Zamość. The task can be achieved by a comparative analysis of changes in the number of all the uneployedand their selected groups: graduates of secondary school, disabled persons and women, registered in employment offices of the above-mentioned provinces, but also all over the country.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-412X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu