BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A.
Tytuł
Efektywność polityki przestrzennej w miastach - uwarunkowania systemowe
Spatial Policy Effectiveness in Towns - Conditions Resulting from the System
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 273-282, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Spatial policy, Spatial planning, Town spatial development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podjął problem nieefektywnego wykorzystania zasobów przestrzeni miejskiej oraz omówił rodzaje środków pozostających do dyspozycji władz publicznych, które mogą służyć poprawie wykorzystania przestrzeni miast (planowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, inwestycje komunalne, promocja wybranych obszarów).

The article includes the analysis of system factors of a spatial policies' effectiveness in polish urban regions. Spatial policy is one of the main tools of the local development. Its main instrument is spatial planning and real estate management. Both of these instruments are not used effectively by the local polish urban areas' governments. The reason of a low effectiveness of spatial planning is legal procedures privileged the private interest. Whereas the possibility of effective real estate management is limited by the low incomes of the majority polish towns. That's why the local governments use more often one of the most simple and cheap instruments of the spatial policy - promotional actions, for instance. As a result of that the role of the local governments in making up the urban space is often passive. One can expect the possible improving of the existing situation only in case of changing the system background of a local spatial policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeski W.J., W kierunku miasta zwartego, [w:] Raport z seminarium: Zwarta przebudowa polskich miast, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2000.
  2. Gorzym-Wilkowski W., Nieruchomości jako czynnik przyciągania i rozwoju przedsiębiorczości, (mps), Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin 2002.
  3. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i samorządowej, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2001.
  4. Kotus J., Raport "Problemy polskich miast". Część II: Zestawienia skumulowane, (mps. pow.), Poznań 2000.
  5. Rydz E., Zmiany w strukturze użytkowania ziemi na przykładzie Słupska i Szczecinka, [w:] Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 1999.
  6. Sustainable Urban Development in the European Union. European Commission, Brussels, 28th October 1998.
  7. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity: DzU 1996 nr 13, poz. 74, z późn. zm.
  8. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity: DzU 1999 nr 15, poz. 139, z późn. zm.
  9. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997 nr 115, poz. 741, z późn. zm.
  10. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003 nr 80, poz. 717.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu