BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bławat Franciszek
Tytuł
Kontrowersje wokół celów małych firm
Controversies about Goals of the Small Firms
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2000, nr 1, s. 5-13, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa
Small business, Corporate objectives
Abstrakt
Jedną z przyczyn rozbieżności w poglądach autorów na temat celów firmy jest niski stopień empirycznej weryfikacji istniejących koncepcji. W artykule zaprezentowano metodologię i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli (menedżerów) małych i średnich firm. Głównym celem badawczym było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy małe i średnie przedsiębiorstwa kierują się przede wszystkim motywem zysku, czy też wyżej cenią inne cele swojej działalności.

One of the reasons of divergencies in authors' opinions on the firms goals is low level of empirical verification of existing concepts. The article presents methodology and results of survey carried out among small and medium firms' managers. A survey was conducted to determine whether small and medium firms follow rather profit motive then respect other goals of their activities. (A.P)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu