BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej
Tytuł
Ochrona praw pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy w Unii Europejskiej i w Polsce
Protection of Employees' Rights in Cases of Employer's Insolvency in the European Union and in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 866, s. 61-65
Słowa kluczowe
Stowarzyszenie Polski z WE, Prawo pracy
Poland's Association with the EC, Labour law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Abstrakt
Omówiono Dyrektywę 80/987 Rady EWG dotyczącą zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie ochrony pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. Odpowiedzią na powyższą dyrektywę było uchwalenie przez polski parlament w dniu 29 grudnia 1993r. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Na mocy tej ustawy powołano Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu realizacji z jego środków należnych pracownikom, a nie wypłaconych przez pracodawcę, wynagrodzeń za pracę.

On the basis of Council Directive 80/987/EEC, the European Union member countries have developed detailed national legislation to protect employees' rights and financial claims in case an employer becomes insolvent. The regulations determine the prerequisites and amounts of payments due to the employees of an insolvent employer. The Polish response to the above Directive is a Parliamentary Act of 29.12.1993 on protection of employees' claims towards an insolvent employer, which incorporates basic principles and ranges of meeting employees' claims in such cases. In Poland the range of employees' rights is generally wider than that in the EU countries. It also covers the cases of temporary lack of cash flow, and the one-off payments from the Employee Claim Fund are meant to overcome the problems and protect jobs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu