BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska Małgorzata
Tytuł
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka przestrzennego
The Application of Discrimination Analysis in Spatial Risk Assessment
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 298-308, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Pomiar ryzyka, Analiza dyskryminacyjna
Social economic space, Risk measures, Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka podjęła temat ryzyka. Zaprezentowała krótki przegląd metod oceny ryzyka, w tym metod eksperckich i zaproponowała do oceny ryzyka przestrzennego funkcję dyskryminacyjną. Zdaniem autorki, w ocenie ryzyka przestrzennego właśnie analiza dyskryminacyjna jest dobrym narzędziem diagnozy, bo sytuacja obszaru (np. gminy) nie pogarsza się tak gwałtownie jak przedsiębiorstwa.

The article presents the problem of risk, i.e. the measurement of variability with regard to income resulting from investment, which is the crucial problem of bank's activities. The review of risk evaluation methods was presented, including experts' measurements as well as classification and other measurements of risk assessment. The discrimination function was suggested for the evaluation of spatial risk. The application of discrimination function allowed for the division of bank's credit activity areas into regions characterized by acceptable risk (gminas in the 1st group) as well as the unacceptable one (2 group). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Best P., Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Brooksbank D.J., Pickamell D.G., Regional Competitiveness Indicators. A Reassessment of Method. "Local Economy". 1999 vol 13, nr 4, February. Butler C., Tajniki Value at Risk: Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR,. Liber, Warszawa 2001.
 4. Czaja S., Problem ryzyka przestrzennego w teorii ekonomii, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław 2002.
 5. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Domański C., Misztal M., Zastosowanie wybranych metod dyskryminacji do wspomagania diagnozy i określania ryzyka operacyjnego u pacjentów z chorobą wieńcową, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko " 98, Praca pod red. T. Trzaskalika, Wyd. AE, Katowice 1998.
 7. Ekonometria przestrzenna. Pod red. nauk. A. Zeliasia, PWE, Warszawa 1991.
 8. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 9. Jajuga K., Modele finansowych szeregów czasowych - związki ekonometrii i teorii finansów, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XX wieku. Praca zbiór, pod red. T. Kufla i M. Piłatowskiej, Wyd. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 10. Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" 1999 nr 3/5.
 11. Kamiński W., Stanieć I., Witkowska D., Credit granting procedure: artificial neural networks, discriminant analysis, k-means method, IFAC Symposium on Modeling and Control of Economic Systems, Klagenfurt, Austria, September 6-8, 2001.
 12. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 13. Mazur A., Staniec L, Klasyfikacja kredytobiorców według grup ryzyka przy użyciu drzew klasyfikacyjnych, materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi". Pod red. J. Lewandowskiego, Łódź 2000.
 14. Miszczak W., Statystyczne metody analizy danych,. Wyd. AE, Wrocław 1999.
 15. Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
 16. Saunders A., Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 17. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000.
 18. Staniec I., Klasyfikacja wniosków kredytowych a sieć fiamminga, materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi". Pod red. J. Lewandowskiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 19. Staniec L, Mierniki taksonomiczne w ocenie wiarygodności kredytowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia 10, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, pod redakcją naukową K. Jajugi i M. Walesiaka, Wrocław 2003.
 20. Staniec I., Porównanie wyników klasyfikacji wniosków kredytowych przy użyciu analizy dyskryminacyjnej i wybranych modeli sztucznych sieci neuronowych, materiały konferencyjne 21 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, pt. "Zarządzanie i Marketing", Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra 8-9 maja 2000.
 21. Staniec I., Witkowska D., Discriminant Analysis and Neural Networks Application to Credit Granting Procedure, materiały z IV konferencji "Neural Networks and Their Applications" Zakopane, May 18-22,1999.
 22. Stanieć I., Witkowska D., Drzewa klasyfikacyjne jako metoda oceny ryzyka kredytowego, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami - klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, 1.1 pod red. D. Zarzeckiego, Warszawa 2002.
 23. Staniec I., Witkowska D., Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 156, 2002.
 24. Strahl D., Markowska M., Możliwości pomiaru ryzyka przestrzennego. Referat wygłoszony na konferencji "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski" w Szklarskiej Porębie, 21-22 października 2002.
 25. Strahl D., Propozycja statycznej miary konkurencyjności regionów, Taksonomia 8, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 906, Wrocław 2001.
 26. Szczygielski K., Zarządzanie przestrzenią. Wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej, WSZiA w Opolu, Opole 2003.
 27. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Pod red. A. Zeliasia, Wyd. AE, Kraków 2000.
 28. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. C.H. BECK, Warszawa 2002.
 29. Woźniewska G., Procedura budowy bankowego systemu informacji marketingowej na potrzeby badania konkurencji, [w:] Zarządzanie i informatyka na początku XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 898, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu