BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malewska Kamila
Tytuł
Strategia zasobowa jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa
Resource-based View of the Strategy as a Factor of Innovation of the Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 100-106, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Podejście oparte na zasobach, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Skłonność do innowacji, Kapitał intelektualny
Resource Based View (RBV), Resource approach in management, Innovations, Enterprise innovation, Tendency to innovation, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano podejście zasobowe, które ze względu na swoje nowatorskie spojrzenie na zarządzanie strategiczne może być czynnikiem sprzyjającym innowacyjności przedsiębiorstwa. Potwierdzają to przedstawione powyżej cechy i wyróżniki, które można przypisać zarówno innowacjom, jak i podstawowym założeniom szkoły zasobowej oraz opinie czołowych przedstawicieli tego podejścia.

The main goal of the article is to prove that resource-based view of the strategy has influence on innovation of the company. In the first place the article presents the idea and basic assumptions of this approach to strategy and next the author compares selected features of the innovation and resource-based view of the strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R, Shoemaker P. (1993), Strategic Assets and Organizational Rent, "Strategic Management Journal", nr 1.
 2. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management".
 3. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 4. Dobiegała-Korona B. (2003), Innowacje a zarządzanie wiedzą o kliencie, [w:] H. Brdulak, T. Golębiowski (red.), Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 5. Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 6. Fabiańska K., Rokita J. (1993), Zarządzanie strategiczne. Ewolucja koncepcji i warunków zarządzania współ- czesnym przedsiębiorstwem, AE, Katowice.
 7. Grodziszewski B, (2001) Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstw. Wydawnictwo UMK, Toruń.
 8. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Innowacyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 9. Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", maj.
 10. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 11. Obłój K. (1999), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Poznański K. (1979), Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 13. Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 14. SchumpeterJ. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Stonehause G., Hamill J., Campbell D. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 16. www.quickmba,com/ strategy / core competencies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu