BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Zabłocka-Kluczka Anna, Kral Zygmunt
Tytuł
Kontroling jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstwa
Controlling as a Tool of Creating Innovativity of an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 169-177, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Controlling, Narzędzia controllingu, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Controlling, Controlling tools, Innovations, Enterprise innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono koncepcje kontrolingu z punktu widzenia innowacyjności, zaprezentowano instrumenty kontrolingu wspierające innowacyjność oraz przedstawiono zadania kontrolera prezentowane w przekroju funkcji i obszarów odniesienia kontrolingu.

The essence and meaning of controlling in process of creation the innovativity of an enterprise was discussed. The most important aspects of controlling in pointed issue (the concepts of controlling, controller's position in an organization and instruments of controlling) were taken into consideration. Three main concepts of controlling were distinguished: controlling understood as a coordination of management, as an informative support of management and as a special form of management. The way and range of influence each of them on innovativity of an enterprise was presented. The tasks of controller in creation of the innovativity of an enterprise were listed and his position in organizational structure in context of stimulating the innovativiry was discussed. The basics instruments of controlling, such as variable (floating) cost account, loss and profit account, budgeting and deviation analysis, in aspect of innovativity were characterized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AyyoubS. (1997), Kierunki i tendencje rozwoju controllingu, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 2. Bieńkowska A. (2003), Uczenie się organizacji a kontroling, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, VI Międzynarodowa konferencja naukowa Value 2003, Lublin.
 3. Bieńkowska A., Kral Z. (2000), Wybrane aspekty informacyjne funkcjonowania kontrolingu jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Problemy Jakości", nr 12.
 4. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne?, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Szklarska Poręba, 17-19 września 1998.
 5. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2001), Koncepcje kontrolingu, Raport serii PRE nr 29 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 6. Czubakowska K. (1996), Rachunek wyników w procesie controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Podstawy kontrolingu, AE, Wrocław.
 7. Kęs Z. (2001), Analiza odchyleń jako narzędzie oceny wykonania budżetów, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem zdecentralizowanym, PWE, Warszawa.
 8. Major A. (1998), System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998.
 9. Nowosielski S. (1998), Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 10. Pydo S. (2003), Rola controllingu w zarządzaniu projektami innowacyjnymi realizowanymi w ramach dzialalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 987, AE, Wrocław.
 11. Weber J. (2001), Wprowadzenie do kontrolingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 12. Zgrzywa A. (2001), Elementy organizacji uczącej się, Konferencja naukowa "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku", Krzyżowa, 17-19 września 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu