BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus-Januchowska Aleksandra
Tytuł
Ryzyko innowacji produktowych
Risk Management of Product Innovations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 141-148, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Innowacje, Ryzyko w biznesie, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Zarządzanie ryzykiem
Innovations, Business risk, Risk in innovation processes, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono ryzyko wprowadzania innowacji produktowych ze szczególnym uwzględnieniem metod redukcji ryzyka. Zwrócono uwagę, że metody zarządzania ryzykiem innowacji produktowych różnią się od siebie w zależności od fazy życia innowacji, jakiej dotyczą.

Introducing product innovation involves huge risk. The possibilities for minimizing such risk can be dealt with by implementing specially well-chosen tools of risk management. The aim of this report is to prosent different strategies for managing the risk involved in product innovation. Individual sections of the article will concentrate on defining what product innovation is and what its attendant risks are, and also will present methods used in managing risk depending on the stage of the life of the innovation. The considerations included in the article are based on studies of the literature concerning the subject.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaszkiewicz A. (2002), Metody redukcji ryzyka innowacji produktowych przedsiębiorstw farmaceutycznych. Doświadczenia światowe, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110).
 2. Andrew J.P., Sirkin H.L. (2004), Innowacyjność jako źródło dochodów, "Harvard Business Review Polska", kwiecień.
 3. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Wyd. OPO, Bydgoszcz.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2000), Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (101).
 5. Janasz W. (2004), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Wyd. Difin, Warszawa.
 6. Jasiński A. H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Wyd. "Książka i Wiedza", Warszawa.
 7. Krawiec F. (2000), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu lub usługi, Wyd. Difin, Warszawa.
 8. Kwiatkowski S. Intelektualizacja przedsiębiorczości. Intelektualizacja przedsiębiorstwa (tło badań empirycznych), http://www.wspiz.pl/~unesco/artykuly/art3.doc.
 9. Malara Z. (2002), Doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, Wyd. OPO, Bydgoszcz.
 10. Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg Corporate Governance, [w:] Polskie Forum Corporate Governance: http:// www.pfcg.org.pl/ ai-ticle/4654_Zarzadzanie_ryzykiem_jako_wymog_corporate_governance.htm.
 11. Penc J. (1995), Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Wyd. Placet, Warszawa.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, Wyd. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu