BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Macinkiewicz Henryk
Tytuł
Dylematy zarządzania w kryzysie: Stocznia Gdynia SA : analiza programu naprawy
Dilemma of Management in Crisis: Gdynia Shipyard SA Analysis of Improvement Program
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1054, s. 228-239, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys
Słowa kluczowe
Przemysł stoczniowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie, Strategia przedsiębiorstwa, Filozofia zarządzania, Restrukturyzacja naprawcza
Shipbuilding industry, Enterprise management, Crisis management, Corporation strategies, Philosophy of management, Repair restructuring
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stocznia Gdynia SA
Abstrakt
Artykuł zawiera - na tle zaprezentowanych i przedyskutowanych dylematów związanych z zarządzaniem w kryzysie - opis Stoczni Gdynia SA w kryzysie. Autorzy przedstawiają cele, które zarząd stoczni zamierza osiągnąć w wyniku naprawy. Przeprowadzona analiza programu naprawczego ma za zadanie stwierdzenie jego jakości.

This work contains - on the background of presented and discussed dilemmas which are connected management in crisis - with the description of Gdynia Shipyard SA and presents the aims which the board is going to achieve in the result of improvement. The conducted analysis of the program is to state its quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruzda J. (2002), Strategie polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarczej na przykładzie sektora stoczniowego, (maszynopis), Projekt nr l H02C 062 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 2. Gorynia M. (1998), Zachowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań.
 3. Gierszewska G., Romamowska M. (1994), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Kiełbasiński A. (2003), Stoczniowe nadzieje i obawy. Debata nad przyszłością polskiego przemysłu okrętowego, „Dziennik Bałtycki", 22 września.
 5. Macinkiewicz H. (2001), Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej, (praca doktorska), UG w Sopocie.
 6. Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 7. Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
 8. Sowula S. (2003), Walne oceniło, „Gazeta Wyborcza", Trójmiasto, 26-27 lipca.
 9. Stern C.W. (2002), Wypowiedź prezesa The Boston Consulting Group, "Rzeczypospolita", 10 października.
 10. Sysko-Romańczuk S. (1999), Koncepcje strategii rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, IoiZwP ORGMASZ, Warszawa (maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem G. Gierszewskiej).
 11. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 12. Zarządzanie firmą (1996), Strategor, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu