BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brol Ryszard
Tytuł
Kryteria delimitacji powiatów
The Criteria of the Boundaries Forming in Polish Counties
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 332-340, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Podział administracyjny, Powiat, Samorząd terytorialny
Administrative division, County, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił, z perspektywy pięcioletnich doświadczeń funkcjonowania powiatów, dentyfikację oraz ocenę kryteriów i zasad delimitacji (łacińskie delimitatio – rozgraniczenie) powiatowych jednostek samorządu terytorialnego.

The main objective of this article is to identify and to evaluate - referring to Polish experiences -main criteria and rules of boundaries forming in counties. The author criticizes the selection of this criteria and the lack of consequence in their application. In the result, there are to many small counties, which are unable to implement the effective local finance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnicki Z., Terytorialny system społeczny, [w:] Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, Biuletyn KPZK PAN nr 138, Warszawa 1988.
  2. Domański R., Przestrzenne transformacje gospodarki, PWN, Warszawa 1997.
  3. Farmunkiewicz M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002 nr l (8).
  4. Keating M , Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice, [w:] Theories of Urban Politics, London-Thonsarid-Oaks-New Delhi 1995.
  5. Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 12 grudnia 2000 r., MSWiA, Warszawa 2000.
  6. Podstawowe kryteria podziału terytorialnego na powiaty i województwa, Departament Reform Ustrojowych Państwa KPRM, Warszawa 1998.
  7. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2001.
  8. Świaniewicz P., W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Opinie burmistrzów z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich gmin, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 2(2).
  9. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998 nr 103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu