BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Zabłocka-Kluczka Anna
Tytuł
Proinnowacyjny system motywacyjny w jednostkach badawczo-rozwojowych
Pro-innovative Motivation System in Research and Development Units
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 178-186, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Zarządzanie przez motywację, Motywacja do pracy, Innowacyjność
Research & Development (R+D), Management by motivation, Work motivation, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę proinnowacyjnego systemu motywacyjnego, partycypację w zarządzaniu oraz system oceny okresowej w jednostkach badawczo-rozwojowych. Autorki skoncentrowały się na tych instrumentach motywowania, które w szczególny sposób ukierunkowują działalność pracowniczą na generowanie i wdrażanie innowacji.

The specific activity of research and development units was presented. A need of shaping the pro-innovative motivation system in such units was pointed and the essence of functioning the pro-innovative motivation system was characterized. Areas and instruments of motivation possible to use in research and development units were listed. In particular such among them, which direct employees activity on generating and implementing the innovations (participation in management, shaping the system of employees assessment and the remuneration system) were discussed in a broader way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2003), Innowacyjne uwarunkowania antycypacyjności przedsiębiorstw, [w;] E. Skrzypek (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, Value 2003, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  2. Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  3. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  4. Rybak M. (red.), (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstwu, Wyd. Poltext, Warszawa.
  5. Steinmann H., Schreyögg G. (2003), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  6. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń strategii Lizbońskiej (2004), dokument przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  7. Świda A. (2003), Benchmarking jako narzędzie adaptacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie, [w: Cz. Kozak (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu IIl.
  8. Wiankowski S., Borzęcki J. (2002), Prywatyzacja i reorganizacja jednostek badawczo-rozwojowych, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa.
  9. Wierzbicki A. (red.), (1997), Biała Księga. Nauka i Technologia, Organizacja B+R i sfery innowncyjności na świecie, http://www.itl.waw.pl/publ/bk/pl/node36.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu