BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewtuchowicz Aleksandra
Tytuł
Budowa konkurencyjności regionów : Rozważania na temat dynamiki rozwoju terytorialnego
Building the Competitiveness of the Regions : Reflections on the Dynamics of Territorial Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 350-358, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy regionów, Konkurencyjność regionów
Regional development, Economic development of regions, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyróżnia się trzy typy rozwoju terytorium: aglomerację (skupienie), specjalizację i specyficzność. Ostatni typ, czyli budowa specyficzności terytorium, wysuwa na pierwszy plan dwa podstawowe zagadnienia rozwoju terytorium i jego konkurencyjności: z jednej strony jest to problem tworzenia zasobów specyficznych, z drugiej wykształcenie umiejętności uczenia się, co w naukach regionalnych zyskało miano regionów "uczących się".

Dynamics of territorial development depends not only on strategies of firms but also on acting of local institutions and their abilities to create the offer of resources. Based on the conception of vicinity and different forms of local regulations, the article presents three types of trajectories territorial development: agglomeration (cluster), specialization and specifity. This approach concentrates on two basic issues in the development of the territory and its competitiveness: the problem of creation the specific resources and the problem of creating the skills of learning, which in regional sciences is called "learning regions". The core of this concept is to show how region can involve in the process of globalization, activating various processes of learning based in the territory interpreted as dynamic and self-changing system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Colletis G., Guly J. -P. i in., Construction territoriale et dynamiques économiques, "Sciences de "Société" 1999 nr 48.
 2. Colletis G., Pecqueur B., Integration des espaces et quasi-intégration des firmes: vers de nouvelles rencontres productives?, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 1993 nr 3.
 3. Colletis G., Pecqueur В., Politiques technologiques locales et création de ressources fécifiques, [w:] Railet A., Torre A., Economie industrielle et économie spatiale, Economica, Paris 1995.
 4. Florída R., Toward the Learning Region, "Futures" 1995 nr 5 vol. 27.
 5. Jewtuchowicz A. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź 2001.
 6. Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 1987.
 7. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego). Referat przygotowany na konferencję naukową nt. Zarządzanie rozwojem i lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, Katowice, czerwiec, 2003.
 8. Maillat D., Kébir L., "Learning region" et systèmes territoriaux de production, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 1999 nr 3.
 9. Pecqueur В., Le développement local; pour une économie des territoires, deuxième édition revue et augmentée, Syros, Paris 2000.
 10. Pietrzyk L, Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 11. Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego, [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 12. Torres O., Des racines et des ailes: Reflexions sur le concept de g localisation. Referat przygotowany na międzynarodową konferencję naukową nt. "Wiedza, innowacyjność przedsiębiorczość a rozwój regionów", Łódź, maj, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu