BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotliński Wacław
Tytuł
Stan infrastruktury transportowej w województwie podkarpackim oraz możliwości jej wykorzystania na potrzeby ruchu turystycznego
The Transportation Infrastructure State in the Under Carpathian Province and the Possibilities of its Use for the Tourist Movement.
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 25, s. 95-107, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim
Słowa kluczowe
Transport, Infrastruktura transportu, Transport turystyczny
Transport, Transport infrastructure, Touristic transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Scharakteryzowano sieć drogową województwa podkarpackiego(stan na 12.12.1999 r.), europejskie korytarze transportowe przebiegające przez teren województwa, sieć kolejową, lotniska oraz przejścia graniczne. Przedstawiono także wyniki analizy SWOT infrastruktury transportowej województwa podkarpackiego, jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

As the results of the experiments of many authors and experience of other countries and regions reveal that the existence of the proper communication base which enables quick and suitable access to each part of the region is the essential factor of the proper tourism development. Similarly, in the Podkarpacki (Under Carpathian) Province, in which the development strategy is one of the basic strategic aims for the nearest future (nearest years), the development of communication base is essential beside the attractive tourist virtues, places for spending night and getting food, etc. The accessible range of communication is created by the density of roads, system of nets and their technical state. In that article the mentioned factors have been described in the connection with the nets of roads, railways, air transport, and road and railway checkpoints. The analysis of the accessible range of communication in Podkarpacki (Under Carpathian) Province has revealed many malfunctions, specially concerning the technical state of road and railway net, its capacity, development of communication routes, number and equipment of checkpoints.The conclusions have enabled to express the week and strong points of the communication infrastructure of the Podkarpacki (Under Carpathian) Province as well as the chances and dangers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaczor W., Regionalna strategia rozwoju transportu w aspekcie zamierzeń i stanu przygotowań zadań na drogach krajowych i międzynarodowych Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miast. Referat z konferencji "Transport w rozwoju regionu podkarpackiego", Rzeszów, 2000.
  2. Kotliński W., Drupka J., Strategia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim, Rzeszów, 2000.
  3. Lijewski T., Mikulski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa, 1992.
  4. Mikulski M., Transport w obsłudze ruchu turystycznego, AE, Kraków, 1991.
  5. Piela Cz., Zachwieja E., Transport autobusowy województwa podkarpackiego. Referat z konferencji "Transport w rozwoju regionu podkarpackiego", Rzeszów, 2000.
  6. Regionalna strategia rozwoju transportu, Rzeszów, 2000.
  7. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu