BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wartalska Magdalena
Tytuł
Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Challenges for Units of Local Governments Aspects of Joining European Union by Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 410-415, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Fundusze strukturalne, Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego
Poland's economic integration with the EU, Structural funds, Local government, Local budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po przystąpieniu Polski do struktur europejskich ważnym biorcą funduszy strukturalnych będą samorządy. Poważnym wyzwaniem stojącym przed nimi jest konieczność współfinansowania projektów, bowiem dofinansowanie z UE będzie jedynie uzupełnieniem funduszy pochodzących z budżetu krajowego. Kolejnym warunkiem uzyskania pomocy będzie przedstawienie rzetelnie przygotowanych projektów inwestycyjnych wraz z budżetem, opisem celów i dokumentacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem koniecznością stają się merytoryczne i praktyczne umiejętności sporządzania odpowiednich dokumentów projektów inwestycyjnych, w formie odpowiadającej standardom UE.

The aim of this article is to introduce challenges in finance sphere that units of local governments may encounter at the time of entering European Union by Poland. The access makes preparation processes to widely progress so that to be ready to accept financial resources from Union. Comprehensive approach toward issues connected with working up the plans of accepting these finances is a huge challenge for units of local governments. Connecting developmental needs with methods and resources of their realization enables to conduct long-term development politics. Precisely planed action in terms of financial instruments of structural help from European Union allows to utilize owned resources most effectively as well as enables to find essential resources to financial installment. The plan makes it also easier to monitor and control obtained effects, which is a standard procedure in field of usage of public resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difn, Warszawa 1996.
 2. Fundusze strukturalne, www.lodzkie.pl/szablon.php?key[0]=fundue&key[l]=fue&key[2]=fs.
 3. Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery, "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 1-2.
 4. Greta M., Lewandowski K., Samorządność terytorialna we wspólnotach europejskich: subsydiarność i inicjatywy wspólnotowe, [w:] Wybrane zagadnienia działalności samorządu terytorialnego, red. K.K. Parszewski, Zakład Poligraficzny - Waldemar Gnatowski, Ostrołęka 2001.
 5. Józefowicz A. (red.), Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskie, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2001.
 6. Kopańska A., Zwrotne środki finansowania samorządu terytorialnego, Bankowe ABC nr 57, "Bank i Kredyt" 1999 nr 11.
 7. Owsiak S. Finanse publiczne - teoria i praktyka,, PWN, Warszawa 1999.
 8. Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych. Informacje podstawowe {2001), Centrum Informacji Europejskiej - Departament Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 9. Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowany w oparciu o Raport "Rezultaty negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wstępna ocena ich skutków gospodarczo-społecznych" ze stycznia 2003 r. Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz "Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej" z 17 grudnia 2002 r., Warszawa, marzec 2003.
 10. Rola samorządów i regionów w Unii Europejskiej - fiszka informacyjna, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl.
 11. Strategia wykorzystania funduszu spójności na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003.
 12. Toczyski W., Zaucha J., Samorząd terytorialny w polityce regionalnej UE, materiały z konferencji "Rola samorządności lokalnej w integracji europejskiej"" organizowana przez Gminę Polkowice oraz Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, 14 września 1998, Polkowice., http://www.ikz.edu.pl/serwis/euro/zaucha/zaucha.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu