BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyński Jerzy
Tytuł
Polska partiokracja
Parties in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2000, z. 8, s. 60-73
Słowa kluczowe
Ustawa konstytucyjna, Prawo konstytucyjne, Konstytucja, Kultura polityczna
Constitutional law, Constitutional law, Constitution, Culture of politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor postrzega Polskę jako kraj bezprawia, niedemokratyczne państwo partyjne. Pogląd swój formułuje w oparciu o artykuły Ustawy konstytucyjnej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i niektóre przejawy polskiego życia politycznego. Za konieczne uważa zmiany Konstytucji RP z 1997 r. oraz ustawy o partiach politycznych.

Author presents in his article the processes of substituting an idea of a democratic state governed by the rules of law - Rechtsstaat - defined in the Constitution of the Republic of Poland, by a party state. Leaders of political parties taking over political power in the country do not feel obliged by the will of their authorities, and by power of their posts they execute their party policy. Defects in Polish new constitution enable the process, as the Constitution provides, that members of the Parliament are not bound by their voters' instructions; the voters are not able to recall their parliamentary representatives who, for different reasons, do not fulfil the mission entrusted to them by the nation. The author analyses rules of law employed by party leaders in order to execute their parties aims. The rule of a Rechtsstaat is violated by power usurping parties that, as in case of AWS-UW coalition, enjoy only 17.5 procent votes of Polish electorate. Numerous party leaders do not even try to hide their usurpation and cynically justify their actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu