BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brdulak Halina
Tytuł
Podsumowanie obrad konferencji TRANS'99: Wspólna Europa - międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Recapitulate of the Conference TRANS'99: Common Europe - International Competitiveness of Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2000, nr 8, s. 65-72
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa
Enterprise competitiveness, Economy competitiveness, International competitiveness
Abstrakt
Artykuł zawiera podsumowanie obrad konferencji TRANS'99, zorganizowanej przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W podsumowaniu tym uwzględniono wnioski z obrad grup tematycznych, dotyczących następujących zagadnień: - marketing, logistyka i technologia a konkurencyjność, - konkurencyjność kosztowa, - potencjał kadrowy jako czynnik konkurencyjności. Ponadto zamieszczono wnioski z dyskusji panelowej, która koncentrowała się wokół następujących problemów: - konkurencyjność gospodarki a konkurencyjność przedsiębiorstw, - wewnętrzne czynniki pobudzające konkurencyjność, - rola bezpośrednich inwestycji gospodarczych w budowaniu pozycji polskich przedsiębiorstw.

The article contains recapitulate of the Conference TRANS'99. In this summary taking into consideration conclusions from proceedings of thematic group, which concern following issues: marketing, logistic, technology and competitiveness, cost competitiveness, staff potential as competitiveness factor. Further run conclusions from panel discussion, which concentrates on following issues: economy competitiveness and enterprises competitiveness, internal factors which stimulate competitiveness, role of direct investments in construction of Polish enterprises position. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu