BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna
Tytuł
Kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z klientem
Formation of Relationship between Enterprise and Customer
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 863, s. 59-65
Słowa kluczowe
Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Marketing bezpośredni, Marketing partnerski, Zarządzanie marketingowe, Materiały konferencyjne
Customer service, Customer service strategy, Direct marketing, Partnership marketing, Marketing management, Conference materials
Abstrakt
Wypracowanie relacji z klientem wymaga otwarcia marketingu na całe przedsiębiorstwo, tj. uznanie przez wszystkich pracowników norm i wartości o pierwszoplanowej roli klienta. Na tym założeniu opiera się nowoczesna koncepcja obsługi klienta, tj. Customer Service. Do głównych instrumentów kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem należy polityka kształtowania jakości produktu, obsługi i komunikacji. Autorka zwraca również uwagę na rolę personelu przedsiębiorstwa, jego przygotowanie i kompetencje, sprzyjające szybkiemu reagowaniu na indywidualne potrzeby klientów.

Relationships development with customer needs opening of marketing on whole enterprise, i.e. recognition by all employees standards and values about crucial role of customer. The main instruments of formation enterprise band with customer are policy of product quality, service and communication. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu