BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
Essence of Regional Business Environment of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 423-433, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Region
Small business, Enterprise environment, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił istotę otoczenia regionalnego, a dalej przeanalizował otoczenie regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec omówił działania samorządu terytorialnego wobec sektora MSP.

The paper elaborates on the essentials of regional business environment especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). Various synthetic definitions of business environment are discussed. The author describes the impact of the regional environment on small and medium-sized enterprises development. Also activities of local authorities in favour of entrepreneurship fostering are taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analytical Framework and Methodology for the Local Entrepreneurship Reviews, Local Economic and Employment Development, OECD, dokument oficjalny dla partnerów LEED przeprowadzających badania.
 2. Bąk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
 3. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 4. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość v zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe nr 128, seria specjalna: Monografie, AE, Kraków 1996.
 5. Blakey E.J., Planning Local Economic Development. Theory and practice, SAGE Pubi., Thousand Oaks-London-New Dehli.
 6. Dziemanowicz W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 7. Ehlerman C.D., Les entreprises publiques et le contrôle des aides d'Etat, "Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne" 1992 nr 360.
 8. European Charter for Small Enterprises, http://europa.eu.int z 14.08.2002 r.
 9. Kierunki działań rządu wobec malých i średnich przedsiębiorstw, Drugi rządowy program wsparcia sektora MSP przyjęty przez Radę Ministrów w maju 1999 roku.
 10. Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Integracja - wspólna budowa przedsiębiorczych regionów i miast. Wyzwania dla konkurencyjności, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Przedsiębiorstwo Przyszłości 2001" zorganizowanej przez SGH w Warszawie w dniach 16-17 listopada 2001 r., wersja elektroniczna dostępna: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/
 11. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Pierwszy program rządowy, czerwiec 1995.
 12. Monitoring konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, kierownik tematu M. Bednarczyk (grant nr 83/KpiI/2/2002), AE, Kraków 2002 (maszynopis).
 13. Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński i W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2002.
 15. Publikacje elektroniczne http://www.ae.krakow.pl/wachk/publikacje/publikacje.htm.
 16. Przede wszystkim przedsiębiorczość. Trzeci Rządowy Program wsparcia sektora MSP przyjęty przez Radę Ministrów 29 stycznia 2002 roku.
 17. Raport z badań statutowych pt. Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, kierownik tematu: prof. dr. hab. M. Bednarczyk, grant nr 83/KPiI/2/2002/S, AE, Kraków 2002 (maszynopis).
 18. Regional clusters in Europe, "Observatory of European SMEs" 2002 nr.3.
 19. Systematic support for Co-operation among SMEs located in the Areas Adjoining the Border between Slovenia and Italy, Synthesic document, PHARE CBC Slovenia-Italy "SME Strategy" SL-9701.0302, Seed s.p.a., November 2000.
 20. Šmid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 21. Wawrzyniak B., Koładkiewicz L, Kreowanie lokalnej przedsiębiorczości. Wydawnictwo Polskiej Fundacji Promocji Kadr, Łódź 2000.
 22. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K.Koźmiński i W.Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu