BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popiński Krzysztof
Tytuł
Funkcja edukacji na poziomie wyższym w rozwoju regionu : Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku w latach 1990-2002
The Function of University Education in Region's Development. University Education in Lower Silesia in Years 1990-2002
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 444-458, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Analiza danych statystycznych
Education, Higher education, Regional development, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Abstrakt
Autor podjął próbę odpowiedzi na pytanie o stopień, w jakim dolnośląskie szkolnictwo wyższe swoimi rozmiarami, strukturą i jakością przyczynia się do rozwoju Dolnego Śląska, w sytuacji trwającej nadal transformacji ustrojowej i społeczno -gospodarczej. Obserwacje pozwoliły wskazać autorowi, które z kierunków rozwoju szkolnictwa na poziomie wyższym sprzyjają, a które hamują proces modernizacji społeczno-gospodarczej Dolnego Śląska.

Since 1988 both two times to 10% increased the percent of the high educated citizens in the Low Silesia. The increase of the students from the level of near 35 thousands in 1990 to over 145 thousands in 2002 has been both thanks the rising of the number of the universities, but also of the rebuilding the existing ones. Next to the public schools there are the private ones now. As a positive we should take the fact of the development of the extramural and post graduate form of studies, that are the occasion to the increasing or changing their job qualifications. The result of the universities to the adaptation needs to the in Poland forming market economy is the level change of the direction studies structure, that prefers the "Business and Administration" group. In the spatial arrangement the dominating position in the Low Silesia university education has Wrocław, where it's headquarters has the major range of schools and the oldest ones from them. Next to the Wrocław have developed the Jeleniogórski, Legnicki and Wałbrzyski center. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fiedor В., Polityka państwa a powiększenie kapitału ludzkiego w Polsce lat dziewięćdziesiątych, [w:] Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 2. Grodzka M., Zińczuk K., Społeczne konsekwencje bezrobocia wśród absolwentów w Polsce w latach 1996-2001, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 3. Kabaj M., Gospodarka oparta na wiedzy - nowa ekonomia wobec wyzwań integracji i rynku pracy, [w:] Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 4. Kowalewski T., Rola szkolnictwa wyższego w społecznej gospodarce rynkowej, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 5. Kupisiewicz Cz., Baňách Cz., Strategia rozwoju edukacji do roku 2020, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. II, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 6. Noga M., Perspektywy rozwoju wyższego szkolnictwa niepaństwowego ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Dolnośląskiego, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.
 7. Raport z wyników Spisów Powszechnych. Województwo Dolnośląskie, WUS, Wrocław 2003.
 8. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego za lata 1999 i 2001 [WUS].
 9. Rocznik Statystyczny Województwa Wrocławskiego 1991, 1993, 1995 [WUS].
 10. Rocznik Statystyczny Wrocławia za lata 1999 i 2001 [WUS].
 11. Rzeszotowska G., Kapitał ludzki i nowoczesny system edukacji - wzajemne relacje, [w:] Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 12. Strahl D., Regionalny wymiar szkolnictwa wyższego w Polsce, [w:] Zarządzanie i Marketing, nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 843, AE, Wrocław 2000.
 13. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2000.
 14. Szablowski J., Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce w aspekcie wprowadzenia gospodarki oparte') na wiedzy, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, Wyższa Szkoła Handlowa, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.
 15. Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa 1990-2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu