BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej
Tytuł
Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji)
Promotion of Tourism Region
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2004, nr 15, s. 49-68, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Promocja walorów regionu, Region turystyczny, Strategia rozwoju regionalnego, Strategia promocji
Tourism, Promotion of region value, Tourist region, Regional development strategy, Promotion strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono zagadnieniu promocji regionów turystycznych. Wskazano jak budować strategię promocji, jak przeprowadzić analizę sytuacji wyjściowej, określić cele promocji i jak tworzyć produkt turystyczny. Wyróżniono instrumenty promocyjne oraz ich dostosowanie do sektora prywatnego i publicznego. Przedstawiono sposoby tworzenia marki turystycznej. Omówiono także systemy organizowania promocji miejsca docelowego w Europie i w Polsce.

Regions and cities need more and more professional promotion both in external and in their own surrounding. A program of effective promotion must fulfill theoretical requirements of marketing strategy. Promotion of a region - because of variety of detailed targets, which have to be aimed thanks to this promotion - should be directed to different groups of reception (situated also outside the region, extended through other regions in the country and outside the country, directed to the citizens of the regions, to the employers and crucial decision-makers) so different techniques of convey should be used. We can separate two sectors in the tourist management: (public sector - territorial government and, indirectly, council administration) and the private sector. The two sectors should have tasks complimentary in the tourist development. This article tries to represent how to build the strategy of promotion, how to review the back-end situation, competitiveness and how to create the tourist product. Authors of this article also divide the push and pull instruments and adjust them to the possibilities of the public or private sector. They also try to present the different ways to create the tourist brand. There are also the results of different surveys added. Authors present also exemplary conceptions of promotions. Further article describes also systems of organizing promotion for place of destination in Europe and in Poland. Numerous (positive or negative) examples can constitute precious practical indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 2. Alejziak W, Programowanie rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym (aspekty metodologiczne), maszynopis.
 3. Chazaud P., Le territoire et ma marque face aux enjeux de la destination touristique, Les Cahiers Espaces, nr 59, 1998.
 4. Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast. Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Szwichtenberga, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, nr 9.
 5. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 6. Kruczek Z., Paszucha M., Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez turystykę, „Problemy Turystyki", 3-4/94.
 7. Kunze R., Promocja turystyki, w: Turystyka w gminie i powiecie, praca zbiorowa pod red. A. Gordona, POT, Warszawa 2003.
 8. Middleton V.T., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 9. Misiło R, Nowoczesna promocja miasta, Marketing w praktyce, nr 12(70), grudzień, 2003.
 10. Walas B., Marka turystyczna miast i regionów, Rynek Turystyczny, nr 11-12, Warszawa 2001.
 11. Walas B., Lokalna polityka turystyczna i marketing, materiały szkoleniowe, Instytut Turystyki, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu