BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz
Tytuł
Wybrane zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich województwa łódzkiego
Some External Sources of Financing in Economic Activity Relating Enterprises EMS Sector in the Rural Areas Łódź Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 24-29, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu
Enterprise finance, Small business, Small business financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z możliwościami uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Poruszone zostały następujące zagadnienia: działalność ARiMR jako agendy rządowej oferującej Unie kredytowe na preferencyjnych warunkach, opisano działalność funduszy i fundacji działających na terenie województwa łódzkiego dotyczącą udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych, omówiono leasing i factoring jako alternatywne źródła zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej. (oryg. streszcz.)

The report touches in it is contents the some problems of opportunities obtainment externals sources of financing in economic activity relating EMS sector in the rural! areas. The following problems are described: the activity of ARiMR as department which offers special credits, the activity of foundations and founds from Łódź region concerning loans and warrant credit, leasing and factoring as external's sources of financing economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Feret K. (2000): Ocena atrakcyjności wybranej linii kredytowej objętej dopłatą ARiMR dla małych i średnich przedsiębiorstw na wsi. [W:] Łęczycki K. [red.] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Podlaska, Siedlce, s. 64-71.
  2. Oszmiańska M., Kalinowski J,, Dyszkiewicz A. (2000): Wpływ kredytu na podejmowanie działalności przedsiębiorczej na obszarach wiejskich. [W:] Łęczycki K. [red.] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Podlaska, Siedlce, s. 57-63.
  3. Sawicka J. (2000): Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. SGGW, Warszawa, s.115-116.
  4. Szymańska J. (2002): Możliwości wspierania finansowego różnych form aktywacji obszarów wiejskich. [W:] Urban S. [red.] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Poznań, s. 392-398.
  5. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice Gospodarstwo Pomocnicze (2002): Jak założyć małą firmę i pozyskać środki ma jej rozwój. Kościerzyn, Materiały na prawach rękopisu, s. 9-18.
  6. www.arimr.goy.pl - internetowe materiały informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz materiały wewnętrzne (broszury informacyjne) ARiMR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu