BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deluga Włodzimierz
Tytuł
Stopień percepcji znajomości fundacji i funduszy pomocowych dla rolników (na przykładzie badań rolników powiatu złotowskiego)
The Degree of Perception of Fami1iarity with Foundations and Assistance Funds for Farmers (on the Basis of the Survey on Farmersf from the Złotów Administrative District)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 30-35, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Subwencjonowanie rolnictwa, Fundacje
Agriculture development, Agriculture, Payments for agricultural, Agricultural subsidies, Foundation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie poziomu wiedzy rolników o możliwościach wspierania rozwoju sektora rolnego. Ocenę uzyskano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników powiatu złotowskiego.

The funds and assistance programs offered polish farmers reach the addresses in incomprehensible form and contents. Too complicated procedures make it impossible to adapt them in polish conditions, which is confirmed by survey done on farmers from the Złotów administrative district. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapla J,, Guba W. (2002): Wspólna polityka rolna i jej skutki dla Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  2. Fundacja Fundusz Współpracy. Informator o Uniach kredytowych dla sektora rolnego, Warszawa 2001.
  3. Mickiewicz A. (1999): Strategia rozwoju obszarów wiejskich w warunkach reformy ustrojowej państwa i procesów integracji europejskiej. ART, Olsztyn.
  4. Unia Europejska. Informator dla rolników. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Wyd. VI, Warszawa 2000.
  5. www.fdpa.org.pl 24.10.2002
  6. www.fww.org.pl 12.12.2002
  7. www.efwp.com.pl 11.01.2003
  8. www.idealnagmina.org.pl 11.12.2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu