BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Magdalena
Tytuł
Regulacje polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską
Regulations of Polish Foreign Trade of Agricultural and Food Products in the Process of Transformation and Integration with European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 56-61, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Handel zagraniczny
Economic cooperation, Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Wspólnota Europejska, Unia Europejska (UE)
European Community, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę scharakteryzowania specyfiki wzajemnych stosunków handlowych pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Polską. Do 1989 roku pomiędzy Polską a EWG istniały we wzajemnej wymianie handlowej i współpracy gospodarczej stosunki bezumowne, a pod koniec tego roku pojawiła się idea stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Podpisano umowę o handlu i współpracy gospodarczej Polski ze Wspólnotą. Ramy współpracy gospodarczej nakreślone w porozumieniu rozszerza Układ Europejski, który stanowi doniosły krok w rozwoju wzajemnych stosunków polsko-unijnych. Zawarte w nim były konkretne postanowienia dotyczące poprawy dostępu do rynków Wspólnoty odnośnie towarów rolnych. (oryg. streszcz.)

This work is an attempt to characterize a specific mutual trade relationship between European Commonwealth and Poland. Up to 1989 there were not any formal trade agreements between Poland and EWG. At the end of 1989 an idea of an association of Poland with European Commonwealth appeared. At that time the commercial agreement of trade and cooperation between Poland and EC was signed. The conditions of this trade cooperation which is included in this commercial agreement are widened by Europe agreement which is a significant step towards the mutual Polish - European Union relationships. Europe agreement involves definite resolutions concerning the improvement of the access to the Union markets as regards agricultural goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J. (2000): Więcej skorzysta konsument niż rolnik. Rzeczpospolita 29.09.2000.
 2. Ciamaga L. red. nauk. (1990): Europa 92 -Polska. Obszary możliwości, zagrożeń i szans. SGPiS, Warszawa, s. 174.
 3. Gaziński B., Rutkowska-Rock A. (1999): Uczestnictwo Polski w międzynarodowym rynku rolnym. Wydawnictwo ART, Olsztyn, s. 39-41.
 4. Jastrzębska W. (2000): Handel artykułami rolno-spożywczymi z krajami Unii Europejskiej w aspekcie procesu integracji. [W:] Problemy handlu międzynarodowego, Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. nauk. K.Budzowski, S.Wydymus, KHZ AE w Krakowie, Kraków, s. 482-485.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E. (1991): Szacunek korzyści Polski z tytułu GSP, Handel Zagraniczny, nr 5-6, s. 16-18.
 6. Kozłowska A. (2000): Liberalizacja handlu z Unią Europejską - wreszcie są konkrety. BOSS-Rolnictwo, nr 42 (561) z 20.10.2000, s, 11-14.
 7. Kozłowska A. (2000): Liberalizacja handlu artykułami rolnymi pomiędzy Polską a Unią Europejską. Regulacje prawne i administracyjne we współpracy gospodarczej z zagranicą. Rynek, nr 11 (168), s. 11-13.
 8. Leszczyńska M. (1999): Możliwości rozwoju wymiany handlowej Polski z Unią Europejską w zakresie produktów rolno-spożywczych. [W:] Handel Zagraniczny - metody, problemy, tendencje, cz. 2, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. nauk. K. Budzowski, S. Wydymus, KHZ AE w Krakowie, s. 239.
 9. Mroczek W. (1995): Handel artykułami rolnymi w Układzie Europejskim, umowie z krajami EFTA i umowie CEFTA. [W:] Umowy o wolnym Handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, IKiCHZ, Warszawa, s. 56.
 10. Olszański P. (2001): Rola państw Unii Europejskiej w polskim handlu zagranicznym. [W:] Handel międzynarodowy 2001, Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. nauk. K. Budzowski, S. Wydymus, KHZ AE w Krakowie, Kraków, s. 235.
 11. Pera B. (1999): Ewolucja zasad wymiany handlowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Handel Zagraniczny -metody, problemy, tendencje, cz. 2, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. nauk. K. Budzowski, S. Wydymus, KHZ AE w Krakowie, Kraków, s. 197-206.
 12. Rynarzewski T. (2000): Problemy polityki polskiego handlu zagranicznego w aspekcie perspektywicznego przystąpienia do europejskiego ugrupowania integracyjnego. [W:] Procesy dostosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk J. Schroeder., Wydawnictwo AE w Poznaniu, s. 262-263.
 13. Synowiec E., Kaliszuk E. (1995): Zasady handlu z Unią Europejską w 1996 roku. Wspólnoty Europejskie. Biuletyn Informacyjny, nr 12, s. 20.
 14. Szostkowski M. (2000): Znaczenie krajów Unii Europejskiej w handlu zagranicznym Polski - wybrane aspekty analizy obrotów towarowych. Zesz. Nauk,, Szczecin, nr 281, s. 113-114.
 15. Wspólnoty Europejskie: Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Informator IKiCHZ, Warszawa 1992, s. 125-128.
 16. Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem pomiędzy Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali z drugiej strony. Handel Zagraniczny, nr 3, 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu