BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachel Barbara
Tytuł
Rynek cukru w UE i Polsce w aspekcie integracji Europejskiej
Sugar Market in EU and Poland in the Aspect of the European Integration
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 77-81, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rolnictwo, Produkcja cukru
Sugar industry, Poland's economic integration with the EU, Agriculture, Sugar production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska zajmuje znaczące 3 miejsce w produkcji cukru w Europie, po Niemczech i Francji. System regulacji rynku cukru funkcjonujący w UE oraz wprowadzony ostatnio w Polsce ma na celu zagwarantowanie producentom wielkości produkcji i możliwości jej korzystnego zbytu, a więc opłacalności, stabilizacji wartości sprzedaży oraz cen cukru. Instrumentami służącymi realizacji tych celów są: kwotowanie produkcji, system cen dla cukru i buraków cukrowych, cła, licencje i opłaty eksportowe oraz importowe. (oryg. streszcz.)

Poland takes the third place in Europe in sugar production after Germany and France. The aim of the functioning regulation system in EU and that introduced recently in Poland is aimed al guaranteeing the amount of production, the possibility of profitable sales, and the stabilization of sales value and sugar prices. The main instruments for the implementation of these aims are: production quotas, the price system for sugar and sugar beets. custom duties, licenses and export-and-import charges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burza P. (2003): Polski cukier krzepi, ale tylko Zachód. Gazeta Finansowa, l marca, Warszawa.
  2. Czubak W. (2002): Analiza regionalna produkcji surowca do przemysłu cukrowniczego w Polsce w 1999 i 2000 r. Roczniki Naukowe SERiA, z. 3, Bydgoszcz, s. 36-40.
  3. Gonet D. (2002): Baza surowcowa cukrowni. Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz, z. 3, s. 51-54.
  4. Lipińska L. (2002): Prawna organizacja rynku cukru w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz, z. 3, s. 104-107.
  5. Obidzińska E. (2002): Rynek cukru - w kleszczach limitów. Boss Rolnictwo, nr 32, s. 13-17.
  6. Raporty Rynkowe. Rynek cukru, stan i perspektywy (2001, 2002). IERSGŻ, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 20-22, Warszawa.
  7. Ustawa o regulacji rynku cukru z dnia 21 czerwca 2001 r. Dz.U.0l.76.810.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu