BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Bogdan, Boratyńska Katarzyna
Tytuł
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży piwowarskiej (na przykładzie Carlsberg Okocim S.A.)
Economic Analysis of Brewery Companies (on the Example of Carlsberg Okocim S.A.)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 89-93, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa, Browarnictwo, Finanse przedsiębiorstwa
Business economics, Business assets, Brewing industry, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Carlsberg Okocim SA
Abstrakt
Dokonano oceny sytuacji majątkowej i finansowej Carlsberg Okocim S.A. w latach 1997-2001. Dane finansowe prezentowano zarówno w cenach bieżących, jak i cenach stałych z 2001 roku. Przeanalizowano strukturę wybranych pozycji aktywów i pasywów oraz przeprowadzono analizą wskaźnikową. Autorzy stwierdzili, że wskaźnik bieżącej płynności wzrósł z 4,8% w 1997 roku do 7,2% w 2000 roku, natomiast w 200i r. obniżył się do 2,4%. Od 1998 r. zmniejszała się. marża zysku netto. W latach 2000-2001 marża zysku netto była ujemna, co było głównie spowodowane kosztami restrukturyzacji i konsolidacji grupy kapitałowej. (oryg. streszcz.)

In the paper the evaluation of financial standing of Carlsberg Okocim S.A. since 1997 to 2001 was presented. Financial results were presented in current and fixed prices comparable to 2001. In this article selected fixed assets, shareholders' eąuity and liabilities structure were analyzed. The financial analysis was also carried out. The authors stated that current liquidity ratio increased from 4,8% in 1997 to 7,2% in 2000, but in 2001 declined to 2,4%. Net profit margin decreased since 1998. The negative net profit margin in 2000 and 2001 was mainly caused by high restructuring and consolidation costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drożdż J., Urban R. (1999): Analiza ekonomiczno-finansowa wyników przemysłu spożywczego w lalach 1992- 1998. Studia i monografie 93, IHRiGŻ, Warszawa, s. 68.
  2. KIepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 9.
  3. Nowak M. (2002): Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań finansowych. Kilka uwag praktycznych. Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 10, s. 57.
  4. Prospekt Emisyjny Carlsberg Okocim S.A. z 2002 roku.
  5. Raporty Roczne Carlsberg Okocim S.A. za lata 1997-2001.
  6. Urban R. i in. (2002): Polski przemysł żywnościowy. Raport 2002. PFPŻ, Warszawa, s. 36.
  7. www.carlsberg-okocim.pl z dnia 20.03.03.
  8. www.Qkocim.pl z dnia 20.03.03.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu