BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abram Maciej
Tytuł
Turystyka jako komponent gospodarki gminy
Tourism as a Component of Commune Economy
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2004, nr 15, s. 125-134, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Gospodarka lokalna, Gospodarka turystyczna, Turystyka w gospodarce, Działalność gospodarcza gminy
Eco-development, Local economy, Touristic economy, Tourism in economy, Municipal economic activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy roli turystyki w gospodarce najmniejszych jednostek administracyjnych - tj. gmin. Autor określił główne cele gospodarki turystycznej oraz omówił wpływ turystyki na ekonomiczny, społeczny i ekologiczny rozwój gmin.

One of the basic problems of managing is proper allocation of resources among different kind of activities. Until quite lately the foundation of growth was production and trade, but now thanks to heighten income being at households disposal and stable development of whole country, more important role start to play unmaterial goods connected with service sector. Since many years in classifications based on first income of community, counted on one inhabitant, leading places take tourist communities. We may say that such communities are obliged to determine the main goals of their tourist policy and the influence of tourism upon their economic, social and ecological prosperity. In communities with predominant tourist appeal important place takes the co-operation between local government and private sector connected with tourist enterprises. It is worth emphasising that in polish circumstances public-private partnership displays differently. In one communities that model of co-operation become true, in anther fails, although it is obvious that keeping sustainable development up demands collaboration of those both sides. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym, w: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 35.
 2. Banasiński C., Szafrański D., Zmiany kompetencyjne w wyniku reformy. Tok i skutki dla rozwoju gospodarki turystycznej, w: Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1999, s. 132.
 3. Brol R., red. Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 49.
 4. Brol R., red. Gospodarka lokalna, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 5.
 5. Broszkiewicz R., Bariery ograniczające rozwój gospodarki lokalnej, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 28.
 6. Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995.
 7. Konferencja „Samorząd terytorialny w dwa lata po reformie" Wystąpienie Przewodniczącego Małopolskiego Klubu Stowarzyszenia „Eko XXI" Adama Jarkiewicza, „Bezpieczeństwo Ekologiczne-Wyzwaniem Wspólnot Samorządowych, Kraków 2001.
 8. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 33.
 9. Łazarek R., Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999, s. 140.
 10. Mirowski W., Gospodarka turystyczna a rozwój ekologicznie zrównoważony, w: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, AWF w Poznaniu, Poznań 2000, s. 27.
 11. Nowakowska A., Programowanie działalności turystycznej w jednostkach przestrzennych, w: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 15.
 12. Pretty J., O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999, s. 11.
 13. Smolski R., Smolski M., Stadtmuller H., Słownik encyklopedyczny, Edukacja obywatelska, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001, s. 479.
 14. Witkiewicz Z., Inwestycje turystyczne w gminach na przykładzie gminy Somonino, Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, Gdańsk 2000, s. 142.
 15. Zbieć E., Turystyczne aspekty decentralizacji ustrojowej, Rynek Turystyczny, 1996, nr 7 (58), s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu